Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[persoonsnaam1]- Kluun B.V.

Procedure:
kantonprocedure
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
03-12-2013
Rolnummer:
2046033/ CV EXPL 13-11750
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
www.kluun.nl
Eiser(es):
[persoonsnaam1]
Verweerder:
Kluun B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Bekende Nederlanders
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
19-12-2013
Kern:

Samenvatting

Eiser is [persoonsnaam 1], beroepsfotograaf. Gedaagde is Kluun B.V., houder van de domeinnaam www.kluun.nl. Op de aan de domeinnaam gelieerde website is een column verschenen waarbij foto’s geplaatst zijn van eiser. Eiser vordert dat de kantonrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor recht verklaart dat Kluun B.V. inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van [persoonsnaam 1] en vordert schadevergoeding ten bedrage van € 960,- . Gedaagde voert verweer en stelt dat Kluun B.V. niet verantwoordelijk is voor de inhoud van www.kluun.nl omdat de inhoud geheel wordt bepaald door [persoonsnaam 2], die maker is van die werken als bedoeld in artikel 1 Aw.

De kantonrechter oordeelt dat de stelling van gedaagde – dat zij weliswaar als domeinnaamhouder van de site bij SIDN geregistreerd staat, maar dat zij op de inhoud van de site geen invloed heeft nu die site geheel en al door [persoonsnaam 2] wordt gemaakt – niet juist is. Juist is de stelling dat niet steeds de domeinnaamhouder ook als aansprakelijke voor de inhoud van de website heeft te gelden maar in beginsel kan er van worden uitgegaan dat de domeinnaamhouder ook degene is die op de site openbaar maakt. Dit is in casu het geval aangezien de domeinnaam gehouden wordt door een rechtspersoon die bestuurd wordt en waarvan alle aandelen worden gehouden door de persoon die de feitelijke handelingen op de website verricht. De kennis en wetenschap van die persoon moeten immers aan de vennootschap worden toegerekend. Om deze reden kan een beroep op artikel 6:196c lid 4 niet worden gehonoreerd.

Aangezien het beroep op artikel 15a lid 1 aanhef Aw van gedaagde niet slaagt, staat vast dat Kluun B.V. door openbaarmaking van de litigieuze foto’s op haar website inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [persoonsnaam 1]. De gevorderde verklaring voor recht is toewijsbaar. De schadevergoeding wordt beperkt tot een bedrag van €480,- .


Terug