Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Petrobras Netherlands B.V. – Domains by Proxy / Petrobras Tankfarm

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
10-08-2017
Rolnummer:
DNL2017-0036
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
petrobrasbv.nl
Eiser(es):
Petrobras Netherlands B.V.
Verweerder:
Domains by Proxy / Petrobras Tankfarm
Resultaat procedure:
De vordering is afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1262
Publicatiedatum:
04-10-2017
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Domeinnaam wordt voor frauduleuze doeleinden gebruikt, waarbij consumenten worden bedrogen. Gebruik en registratie te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Petrobras Netherlands B.V., een Braziliaanse multinational in de petroleum industrie die wereldwijd actief is op het gebied van exploitatie en productie van olie producten, natuurgas, elektriciteit en biofuel. Eiser is sinds 2000 houder van meerdere PETROBRAS merken.

Verweerders zijn Domains By Proxy uit Amerika en Petrobras Tankfarm uit Rusland. Op 25 april 2017 heeft verweerder de betwiste domeinnaam petrobrasbv.nl geregistreerd. De domeinnaam verwijst naar een website die zich valselijk voordoet als Eiser om hier financieel gewin uit te halen.

Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). Eiser heeft aangetoond houder te zijn van de PETROBRAS woordmerken. De domeinnaam bevat het woordmerk in zijn geheel. De toevoeging van de beschrijvende afkorting ‘bv’ mag genegeerd worden. De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de PETROBRAS merken.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Verweerder maakt geen legitiem non-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam en misleidt consumenten. De domeinnaam verwijst naar een website die de website van Eiser imiteert. Eiser heeft door middel van e-mails, valse facturen en informatie van cliënten van eiser voldoende aangetoond dat de domeinnaam door verweerder wordt gebruikt voor illegale activiteiten. Verweerder doet alsof hij namens Eiser diensten levert, terwijl deze in realiteit niet worden geleverd. Indicaties dat Verweerder de domeinnaam gebruikt om cliënten van Eiser te bedriegen, kunnen gevonden worden in de eerder genoemde klachten, e-mails en valse facturen.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Eiser heeft aangetoond dat Verweerder, die bekend was met het merk of hiermee bekend had moeten zijn, de domeinnaam voor frauduleuze doeleinden heeft geregistreerd en gebruikt. Verweerder probeerde met het gebruik van de domeinnaam internetgebruikers naar haar website te lokken met als doel hier commercieel gewin uit te halen. Dit deed Verweerder door verwarring te creëren m.b.t. de relatie die Verweerder had met Eiser. Dit wordt gezien als registratie en gebruik te kwader trouw.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug