Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Petroleo Brasileiro – [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-05-2012
Rolnummer:
DNL2012-0015
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
petrobas.nl
Eiser(es):
Petroleo Brasileiro S.A.
Verweerder:
[Verweerder]
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Domeinnaamhandel
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
28-06-2012
Kern:

Samenvatting

Eiser is één van ’s werelds grootste energieleveranciers en rechthebbende op het gemeenschapsmerk Petrobas. Verweerder heeft de domeinnaam petrobas.nl geregistreerd. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Geschillenregeling. Verweerder heeft per mail laten weten bereid te zijn de domeinnaam over te dragen. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter constateert dat de domeinnaam van verweerder en het merk van eiser identiek zijn.

Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam. Verweerder heeft geen recht op het woord “Petrobas” als merk te registreren en heeft van eiser ook geen toestemming gekregen het merk van eiser te gebruiken. Bovendien verwijst de domeinnaam naar een website waarop de domeinnaam te koop wordt aangeboden.

Verweerder vraagt een flink bedrag voor overdracht van de domeinnaam, wat erop wijst dat de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is. Daar komt bij dat de merken van eiser grote bekendheid genieten. De geschillenbeslechter concludeert dat verweerder de domeinnaam heeft geregistreerd met als doel deze met winst te verkopen.

De geschillenbeslechter beveelt overdracht van de domeinnaam.


Terug