Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

PEUGEOT SA – Autobedrijf M. Lijzenga

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
26-11-2020
Rolnummer:
DNL2019-0009
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<citroen-peugeot.nl> en <citroenpeugeot.nl>
Eiser(es):
PEUGEOT SA
Verweerder:
Autobedrijf M. Lijzenga
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1404
Publicatiedatum:
27-05-2021
Kern:

De Domeinnamen stemmen verwarringwekkend veel overeen met het Merk. Tussen Eiser en Verweerder bestaat geen commerciële relatie. Er is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is PEUGEOT SA, uit Frankrijk. Eiser is een fabrikant van auto’s en motorfietsen. Eiser is houder van verschillende merkregistraties, waaronder PSA PEUGEOT CITROËN (hierna: Merk).

Verweerder is Autobedrijf M. Lijzenga, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnamen <citroen-peugeot.nl> en <citroenpeugeot.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnamen).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnamen op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnamen omvatten de dominante delen van het Merk. Op basis hiervan komt het panel tot de conclusie dat de Domeinnamen verwarrend veel gelijkenis vertonen met het Merk.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft aangetoond dat de Domeinnamen niet naar actieve websites verwijzen. Ook bestaat er geen commerciële relatie tussen Eiser en Verweerder. Verweerder heeft nooit de Domeinnamen gebruikt en heeft ook geen enkele reden aangevoerd voor deze registratie.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Toen Verweerder de Domeinnamen registreerde, was het Merk al geregistreerd en gebruikt door Eiser. Verweerder wist dus van het Merk bij de registratie van de Domeinnamen. Dat de Domeinnamen niet zijn omgezet naar een actieve website, verhindert niet dat er gebruik te kwader trouw kan worden gevonden. Ook blijkt uit de gegevens dat Verweerder de Domeinnamen wilde overdragen voor een bedrag dat aanzienlijk hoger was dan de registratiekosten.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnamen zullen worden overgedragen aan Eiser.


Terug