Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Pfizer Inc. and Pfizer B.V. – VAN ZYL, Private

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
10-02-2021
Rolnummer:
DNL2020-0055
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<pfizerbv.nl>
Eiser(es):
Pfizer Inc. and Pfizer B.V.
Verweerder:
VAN ZYL, Private
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1399
Publicatiedatum:
26-04-2021
Kern:

Verweerder is op geen enkele manier verbonden aan Eisers. Gelet op de internationale bekendheid van Eisers, wist of had Verweerder moeten weten van de Merken van Eisers. De Domeinnaam is geregistreerd voor frauduleuze doeleinden.

Samenvatting

Eisers zijn Pfizer Inc. (Eiser 1) en Pfizer B.V. (Eiser 2). Eisers zijn een van ’s werelds grootste biofarmaceutische fabrikanten en verkopers. Eisers zijn houder van verschillende handelsmerken voor PFIZER (hierna: Merken).

Verweerder is VAN ZYL, uit Zuid Afrika. Verweerder heeft de domeinnaam <pfizerbv.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Eisers hebben bewijs ingediend waaruit blijkt dat Eiser 1  houder is van de Merken. Het panel erkent de rechten van Eisers op het handelsmerk en de handelsnaam. De Domeinnaam omvat de Merken in het geheel. Toevoeging van ‘‘bv’’ doet niet af aan de verwarringwekkende gelijkenis tussen de Merken en de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De registratie van de Merken dateert vóór de registratie van de Domeinnaam. Er bestaat geen commerciële band tussen Eisers en Verweerder. Bovendien staat vast dat de Eisers geen enkele licentie hebben verleend of de Verweerder anderszins gemachtigd hebben om de Merken te gebruiken. Tevens is de Domeinnaam niet omgezet naar een actieve website en bij het passief houden van een Domeinnaam staat vast dat dit geen legitiem gebruik oplevert.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De namen van Eisers zijn internationaal zo bekend dat het ondenkbaar is dat Verweerder een Domeinnaam heeft geregistreerd die lijkt op de Merken, zonder dat hij op de hoogte was van het bestaan van Eisers. Gezien de reputatie van Eisers, is het panel ook van mening dat Verweerder wist of op de hoogte had moeten zijn van de rechten van Eisers. Het panel stelt vast dat de Domeinnaam is geregistreerd voor frauduleuze doeleinden. De Domeinnaam is namelijk geregistreerd voor het gebruik in een ‘‘phishing scheme’’.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug