Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

PK Multimedia B.V. - E-Entertainment B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak:
08-12-2017
Rolnummer:
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBNNE:2017:4802
Domeinnaam:
webcam-sex.nl
Eiser(es):
PK Multimedia B.V.
Verweerder:
E-Entertainment B.V.
Resultaat procedure:
vordering afgewezen
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018 - 1265
Publicatiedatum:
27-02-2018
Kern:

Het gebruik van beschrijvende aanduiding als handelsnaam en domeinnaam, ook als deze verRechwarringwekkend is, is alleen onrechtmatig als er bijkomende omstandigheden bestaan die dat meebrengen. Eiser heeft onvoldoende gesteld dat er i.c. sprake is van een voorgenoemde bijkomende omstandigheid.

Samenvatting

Eiser is PK Multimedia B.V., opgericht in 1998. Eiser handelt sinds de jaren negentig onder de handelsnaam webcamsex.nl. Ook heeft Eiser het beeldmerk webcamsex geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

Verweerder is E-Entertainment B.V., welke in 2003 de domeinnaam webcam-sex.nl heeft geregistreerd.

Eiser vordert op grond van artikel 5 en 5a Handelsnaamwet, artikel 2.20 BVIE en artikel 6:162 BW staking van het gebruik van de handelsnaam en merknaam bevattende de bestanddelen webcam-sex door Verweerder. Voorgaande geldt ook met betrekking tot domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland overweegt als volgt. Met betrekking tot het beeldmerk oordeelt de voorzieningenrechter dat er geen verwarring is te duchten voor het in aanmerking komende publiek van desbetreffende waren of diensten. De totaalindruk van het merk en het teken zijn sterk verschillend; de visuele verschillen springen der mate in het oog dat niet kan worden gesproken van verwarringsgevaar zoals bedoeld in artikel 2:20 BVIE.

Met betrekking tot de domeinnaam overweegt de voorzieningenrechter dat de aanduiding webcamsex louter beschrijvend is voor de diensten die partijen aanbieden. Ook heeft Verweerder een lijst in het geding gebracht met aanbieders van dezelfde diensten die gebruik maakt van de aanduiding webcamsex. Volgens de voorzieningenrechter moet het voor iedereen mogelijk zijn om zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor diensten of producten die hij of zij aanbiedt, ook in een domeinnaam. Daarom neemt de voorzieningenrechter als uitgangspunt dat het gebruik van een beschrijvende aanduiding ook als deze verwarringwekkend is, alleen onrechtmatig is als er bijkomende omstandigheden bestaan die deze onrechtmatigheid meebrengen. Volgens de voorzieningenrechter is de bijkomende omstandigheid dat aanduidingen webcamsex en webcam-sex verwarringwekkend zijn, niet voldoende om onrechtmatigheid in de zin van 6:162 BW aan te nemen.

De voorzieningenrechter buigt zich als derde over de vordering van Eiser betrekking hebbende op de handelsnaam. I.c. is sprake van verwarringsgevaar tussen handelsnamen van Eiser en Verweerder. Desalniettemin kennen handelsnamen van Eiser en Verweerder een beschrijvend karakter. De rechter oordeelt dat ook hier een bijkomende omstandigheid gesteld door Eiser ontbreekt om een verbod krachtens artikel 5 Handelsnaamwet te rechtvaardigen.

Het gevorderde wordt afgewezen.


Terug