Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Poclain Marketing & Services – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
07-08-2021
Rolnummer:
DNL2021-0033
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<poclain.nl>
Eiser(es):
Poclain Marketing & Services
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1424
Publicatiedatum:
27-09-2021
Kern:

Verweerder is op geen enkele wijzen verbonden aan Eiser. De Domeinnaam is geregistreerd en gebruikt om internetgebruikers te verwarren en misleiden, met het uiteindelijke doel om hier commercieel voordeel uit te halen.

Samenvatting

Eiser is Poclain Marketing & Services, uit Luxemburg. Eiser is fabrikant van hydrostatische transmissies en is houder van verschillende merkregistraties, waaronder het EU-handelsmerk POCLAIN (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <poclain.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam omvat de Merken in het geheel. Daarmee lijkt de Domeinnaam verwarringwekkend veel op de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder is op geen enkele wijze verbonden aan Eiser. Eiser stelt namelijk dat hij de Verweerder niet heeft geautoriseerd, een licentie heeft gegeven of heeft toegestaan om de Merken te gebruiken of een Domeinnaam te gebruiken waarin de term ‘‘poclain’’ in is verwerkt. Bewijs dat Verweerder algemeen bekend staat onder de Domeinnaam ontbreekt eveneens. Het gebruik van Domeinnamen die identiek zijn aan de Merken brengt een hoog risico op impliciete affiliatie. Dit risico wordt vergroot door Verweerder, omdat hij nagelaten heeft om duidelijk te maken dat er geen zakelijke relatie bestaat tussen hem en Eiser.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Geconcludeerd wordt dat Verweerder, gebruikmakend van de Domeinnaam en de daaraan toegevoegde domeinextensie ‘‘.nl’’, Nederlandse internetgebruikers wilt verwarren en misleiden die op zoek zijn naar de website van Eiser. Wanneer internetgebruikers op de website van de Domeinnaam doorverwezen worden naar een website van derden, zullen ze geloven dat deze website op enige wijze is verbonden aan Eiser. De Domeinnaam wordt dus enkel gebruikt voor commercieel gewin.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug