Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Poex - verweerders

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
10-06-2010
Rolnummer:
4543481 KG ZA 10-599
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
pokerfriends.com
Eiser(es):
Poex Ltd.
Verweerder:
verweerder 1 + 2
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Contractuele geschillen, .com-domeinnamen
Domjur-nummer:
2010-603
Publicatiedatum:
29-08-2010
Kern:

Samenvatting

Verweerder 1 en drie handelspartners hebben op basis van een businessplan besloten om onder de naam pokerfriends.com een commerciële website te exploiteren. De website zal worden geëxploiteerd door de nieuw op te richten vennootschap Poex. Verweerder 1 zal managementwerkzaamheden verrichten voor Poex. Verweerder 1 heeft namens Poex i.o. de domeinnaam pokerfriends.com gekocht en op zijn eigen naam laten registreren. De domeinnaam is door verweerder 1 verkocht aan verweerder 2.

 

Poex vordert verweerder 2 te gebieden de domeinnaam aan haar over te dragen en verweerder 1 te veroordelen tot betaling van een geldsom en iedere inbreuk op de merkrechten van Poex te staken.

 

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen.

 

Poex stelt dat verweerders onder één hoedje hebben gespeeld omdat ze elkaar kennen uit de pokerwereld. Verweerders hebben dit betwist. Dat verweerders elkaar kennen is onvoldoende om tot uitgangspunt te kunnen nemen dat zij met elkaar hebben samengespannen.

 

Op het moment van verkoop en overdracht van de domeinnaam aan verweerder 2, stond de domeinnaam geregistreerd op naam van verweerder 1. Op een dergelijke registratie mag een koper in beginsel vertrouwen. De overige omstandigheden zijn onvoldoende zwaarwegend om kwade trouw aan de zijde van verweerder 2 aan te nemen. Niet kan worden uitgesloten dat verweerder 2 een beroep kan doen op de derdenbescherming van artikel 3:88 BW, onbevoegdheid bij overdracht van een registergoed.

 

Ook het beroep van Poex op haar beeldmerk faalt. Dat de woordcombinatie uit het merk wordt gebruikt, geeft haar geen exclusief recht op gebruik van die woordcombinatie.

 

Nu sprake is van een niet afgewikkelde rechtsverhouding tussen betrokken bij het Pokerfriends project, is het niet opportuun de vorderingen van Poex uit te lichten uit het stelsel van samenhangende rechtsverhoudingen. De geldvorderingen worden eveneens afgewezen.


Terug