Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Porsche AG – Porsche Specialist B.V.

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak:
14-01-2013
Rolnummer:
334946 / HA ZA 09-1190
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
porschespecialist.nl
Eiser(es):
Porsche AG
Verweerder:
Porsche Specialist [naam geïntimeerde] B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Handelsnaam, Merk
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-01-2013
Kern:

Samenvatting

Appellante is sportwagenfabrikant Porsche, houdster van diverse merken met het element PORSCHE. Geïntimeerde handelt in tweedehands auto’s, in hoofdzaak van Porsche, en in onderdelen van Porsche. Geïntimeerde handelt onder de naam Porchespecialist [naam geïntimeerde] en is houdster van de domeinnaam porschespecialist.nl. Appellante vordert dat gedaagde bevolen wordt het gebruik van teken porschespecialist en van de domeinnaam porschespecialist.nl te staken en gestaakt te houden. In eerste aanleg zijn de vorderingen van appellante afgewezen, omdat geïntimeerde zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE.

Volgens het hof komt geïntimeerde geen beroep toe op artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMV. Deze artikelen houden in dat de merkhouder zich onder meer niet kan verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven (sub c), een en ander voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Volgens het hof is er geen sprake van eerlijk gebruik. Van eerlijk gebruik is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat (HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, Jur. 1999, p. I-905, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik)). Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door geïntimeerde in haar handelsnaam kan bij het relevante publiek de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Het gebruik van het woord 'specialist' neemt die indruk niet weg. Bovendien is voor oneerlijk gebruik reeds voldoende dat, kort gezegd, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen geïntimeerde en Porsche bestaat. Ten aanzien van de website met de domeinnaam porschespecialist.nl overweegt het hof dat steeds linksboven het logo is afgebeeld en rechtsboven de handelsnaam. De inhoud van de website wekt daarmee de indruk dat er een bijzondere band bestaat.

Het hof stelt dat er sprake is van inbreuk op het merkrecht van eiseres op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Porsche kan zich krachtens deze bepalingen verzetten tegen het gebruik van het teken 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]'. De merken van Porsche en het teken 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' stemmen in visueel en auditief opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Het gebruik van het teken kan eveneens verboden worden op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE en artikel 5 Handelsnaamwet. De handelsnaam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' wijkt in geringe mate af van de handelsnaam 'Porsche' ten gevolge waarvan, bij het relevante publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is.


Terug