Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

P.P.S. Security B.V., [X] - Anonymous Domain Registration Service, [Y]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
06-04-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2018-0001
Domeinnaam:
www.ppsecurity.nl
Eiser(es):
P.P.S. Security B.V., [X]
Verweerder:
Anonymous Domain Registration Service, [Y]
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018 - 1275
Publicatiedatum:
29-06-2018
Kern:

Domeinnaam is verwarringswekkend nu slechts interpunctie en afkorting rechtsvorm verschilt. Verweerders hebben geen recht of legitiem belang. Op grond van bekendheid Eisers in relevante branche hadden Verweerders bekend moeten zijn met het bestaan van Eisers. Vordering toegewezen.

Samenvatting

Eisers zijn P.P.S. Security B.V. en [X] uit ’s Hertogenbosch. Eiser P.P.S. Security B.V. is een door het Ministerie van Veiligheid erkend beveiligingsbedrijf en neemt sinds 1992 deel aan het economisch verkeer.

Verweerders zijn Anonymous Domain Registration Service uit Lelystad en [Y] uit Gorinchem. Op grond van door Eisers overlegde stukken blijkt dat Verweerder op 22 mei 2017 de domeinnaam www.ppsecurity.nl (hierna: Domeinnaam) heeft geregistreerd.

Eisers vorderen overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. Verweerders hebben geen verweerschrift ingediend.

Voordat de Geschillenbeslechter ingaat op inhoudelijke materie, wordt er eerst een procedurele kanttekening geplaatst. Met behulp van een verwijzing naar een vorige zaak van het WIPO Arbitration and Mediation Center[1] merkt de Geschillenbeslechter op dat het Instituut van registratie van de domeinnaam, de domeinnaamhouder en ten overvloede ook de achterliggende uitbater van de Domeinnaam betrokken kan worden bij de beoordeling van de zaak. I.c. blijft reactie van deze drie voorgenoemde partijen uit.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend Overeenstemmend). De Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerders is vrijwel identiek aan de handelsnaam van Eisers en verschilt slechts door het ontbreken van de interpunctie en de afkorting van de rechtsvorm “B.V.” plus de bewuste of onbewuste “typesquatting” met betrekking tot de ontbrekende ‘s’ in de Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerders. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam in beeld en algemene indruk verwarringswekkend overeenstemt met Eisers’ handelsnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat ook is voldaan aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang). Verweerders zijn nog geen jaar actief op de markt voor beveiligingsbedrijven en van enige algemene bekendheid van de naam “PPSecurity” anders dan de verwijzingen daarnaar op de website van de omstreden Domeinnaam is geen sprake. Aangezien het niet algemeen bekend is dat Verweerders de Domeinnaam te goeder trouw gebruikten voor het aanbieden van diensten, kan er geen recht of legitiem belang aan de kant van Verweerders worden vastgesteld.

Ook aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) van artikel 2.1 van de Regeling is volgens de Geschillenbeslechter voldaan. Gezien de aangetoonde bekendheid van Eisers in de beveiligingsbranche wisten Verweerders, of hadden Verweerders moeten weten, dat de Domeinnaam verwarring wekt met Eisers’ beschermde handelsnaam.

De vordering van Eisers wordt toegewezen.

 


[1] Gymworld inc. v. Vanbelle Law, Zaak nr. DNL2017-0035


Terug