Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Prae Artiestenverloning B.V. - Artiestenverloningen B.V. (2)

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak:
08-07-2013
Rolnummer:
93979/KG ZA 11-146
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
artiestenverloning.nl
Eiser(es):
Prae Artiestenverloning B.V.
Verweerder:
Artiestenverloningen B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
26-08-2013
Kern:

Samenvatting

Appellante is Prae Artiestenverloning B.V. Appellante maakt gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl en bestrijdt het vonnis van 15 september 2011, waarin de voorzieningenrechter in conventie appellante heeft veroordeeld om ieder gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl te staken en gestaakt te houden. Appellante voert aan dat de voorzieningenrechter in het bovengenoemde arrest ten onrechte de afstemmingsregel heeft toegepast aangezien sprake zou zijn van de uitzonderingsregel genoemd in het arrest Yukos/Rosneft ( Hr 7 Januari 2011, NJ 2011,304). Volgens Appellante had de rechtbank niet op grond van het enkele bestaan van verwarringsgevaar mogen aannemen dat het gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl door appellante onrechtmatig is: dat daarvoor verzwarende omstandigheden zijn vereist, zoals bewust aanhaken of parasiteren.

Het hof stelt bij de beoordeling van het hoger beroep voorop dat de voorzieningenrechter die dient te beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in hoofdzaak heeft gewezen, zijn uitspraak in beginsel dient af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussen- of eindvonnis. Plaats voor uitzondering op deze afstemmingsregel is er onder meer indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dat vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht. Echter, niet is gebleken dat de bodemrechter is uitgegaan van de regel dat het enkele bestaan van verwarringsgevaar in dit verband voldoende is en dat hij niet ook andere, bijkomende omstandigheden heeft meegewogen in dit verband.

Er is geen sprake van een klaarblijkelijke misslag, zodoende kan geen uitzondering op de afstemmingsregel worden aanvaard.

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug