Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Prescan B.V. – Privatescan B.V.

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum uitspraak:
21-08-2012
Rolnummer:
403216 / HA ZA 11-2417
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
privatescan.nl
Eiser(es):
Prescan B.V.
Verweerder:
Privatescan B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
28-09-2012
Kern:

Samenvatting

Prescan, eiser, is werkzaam op het gebied van het aanbieden, verzorgen, bemiddelen en coördineren van preventieve medische onderzoeken. Gedaagde is Privatescan en heeft nagenoeg dezelfde bedrijfsomschrijving in het Handelsregister. Prescan vordert dat Privatescan ieder gebruik van de tekens ‘privatescan’, ‘prescan’ en ‘total bodyscan’, alsmede hiermee overeenstemmende tekens, waaronder een waslijst aan domeinnamen, staakt en gestaakt houdt. Prescan heeft o.a. de merken Prescan, Bodyscan en Total Bodyscan geregistreerd. Prescan stelt dat Privatescan inbreuk maakt op haar merkrechten door het registreren van een reeks domeinnamen met de elementen ‘-scan’, ‘pre-bodyscan’, ‘privatescan’ en ‘totalbodyscan’. Privatescan betwist dat de merken van Prescan rechtsgeldig zijn.

De rechtbank stelt (in reconventie) vast dat het Beneluxwoordmerk en het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN geldig zijn ingeschreven in de klassen 35 (reclame en publiciteit) en 42 (wetenschappelijke en technologische diensten), maar niet geldig in de klasse 44 (Medische diensten). Vervolgens stelt de rechtbank (in conventie) dat gedaagde met het gebruik van het teken privatescan als handelsnaam en als domeinnaam geen inbreuk maakt op de merkrechten van eiseres, omdat er geen sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Er is sprake van een andere totaalindruk. Bijgevolg is de rechtbank tevens van mening dat er geen sprake is van een schending van artikel 5 Handelsnaamwet. De handelsnaam “privatescan” wijkt in meer dan geringe mate af van de handelsnaam “prescan”, zodat er geen verwarringsgevaar te duchten is.

Eiseres vordert voorts dat gedaagde ieder gebruik van het teken “prescan” en daarmee overeenstemmende tekens dient te staken, waaronder gebruik als domeinnaam. De rechtbank is van mening dat eiseres niet gemotiveerd heeft gesteld dat gedaagde de domeinnaam prescan.nl of een daarmee overeenstemmend teken als domeinnaam gebruikt en wijst ook dit deel van de vordering af.

Eiseres vordert tevens een bevel dat gedaagde het gebruik van het teken “total bodyscan” en “bodyscan” en daarmee overeenstemmende tekens dient te staken, waaronder het gebruik van die tekens als domeinnaam. Eiseres wijst op haar woord-/beeldmerken met het teken (TOTAL) BODYSCAN. De rechtbank is van mening dat de woordelementen “Total bodyscan” en “bodyscan” in de merken van eiseres in hoge mate beschrijvend zijn voor de diensten waarvoor het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN is ingeschreven. Naar het oordeel van de rechtbank zouden de woordbestanddelen van het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen als woordmerk (moeten) zijn geweigerd. Dit betekent dat de onderscheidende kracht van de ingeroepen woord-/beeldmerken uitsluitend wordt bepaald door de beeldelementen daarvan en niet door de woordelementen. Ware dat anders, dan zou dat erop neer komen dat via de omweg van een beeldmerk bescherming zou worden geboden aan een woordcombinatie die niet als woordmerk is en ook niet kan worden ingeschreven. Nu gedaagde geen tekens gebruikt die overeenstemmen met de beeldelementen van het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN, is geen sprake van gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCCAN en is dus ook geen sprake van merkinbreuk.

De rechtbank wijst bovenvermelde vorderingen af.


Terug