Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Publiekrechtelijke Rechtspersoon Kamer van Koophandel - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
18-06-2020
Rolnummer:
DNL2020-0016
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<kvkregistratie.nl>
Eiser(es):
Publiekrechtelijke Rechtspersoon Kamer van Koophandel
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1378
Publicatiedatum:
29-09-2020
Kern:

Er is geen sprake van rechten of legitiem belangen van de Verweerder in de betwiste Domeinnaam. De aanmeldknop op de website werkt niet en Verweerder heeft niet aangetoond te beschikken over Merken. Noch heeft verweerder aangetoond toestemming te hebben van Eiser om de Merken te gebruiken.

Samenvatting

Eiser is Publiekrechtelijke Rechtspersoon Kamer van Koophandel, uit Nederland. De wettelijke taken van Eiser zijn onder andere gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers, alsmede het beheer van het Handelsregister en het verschaffen van uittreksels daaruit. Eiser voert onder andere de handelsnaam KVK en is rechthebbende op de Beneluxwoordmerken: KVK en Kamer van Koophandel (hierna: Merken).

Verweerder is [X]. Verweerder heeft de domeinnaam <kvkregistratie.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Dit, omdat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met Merken dat er verwarring kan ontstaan.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat er is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Dit blijkt onder andere uit het feit dat de aanmeldknop op de website niet werkt. Tevens heeft Verweerder niet aangetoond te beschikken over Merken en heeft Eiser aan Verweerder geen toestemming gegeven om gebruik te mogen van de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Verweerder gebruikt de Domeinnaam om Internetgebruikers naar zijn website te lokken, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan onder andere met betrekking tot de Merken van Eiser. Het gebruik van de Domeinnaam, in combinatie met het aanbieden van gratis inschrijving bij Eiser en een gegarandeerd inkomen misleidt het publiek. Daardoor wordt de website gelinkt aan de Domeinnaam ten onrechte geassocieerd met Eiser, dan wel wordt ten onrechte een band met Eiser gesuggereerd, waardoor wordt geprofiteerd van de door Eiser opgebouwde goede reputatie.

De Geschillenbeslechter beveelt de wijziging van de domeinnaamhouder.


Terug