Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Rechtbank Assen – Budget Webhosting

Procedure:
strafprocedure
Instantie:
Rechtbank Assen
Datum uitspraak:
23-11-2009
Rolnummer:
19.606217-07
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Openbaar Ministerie
Verweerder:
Budget Webhosting
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

In deze strafzaak wordt verdachte, eigenaar van een Internet Service Provider (ISP), het (mede) plegen van smaad danwel laster tenlastegelegd. Een derde heeft bij het bedrijf van verdachte een webhostingpakket afgenomen en op zijn website beledigende teksten geplaatst.

Artikel 54a Sr houdt in dat strafrechtelijke vervolging is uitgesloten indien de tussenpersoon als zodanig voldoet aan een bevel van de officier van justitie, na schriftelijke machtiging op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris, om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van haar kunnen worden gevergd om de gegevens ontoegankelijk te maken. Het gaat hier om een vervolgingsuitsluitingsgrond die de tussenpersoon beschermt tegen vervolging wegens medeplichtigheid aan de doorgifte of opslag van gegevens die van een ander afkomstig zijn, zelfs al heeft zij kennis van het strafbare karakter van de gegevens. Eerst wanneer niet wordt voldaan aan een bevel van de officier van justitie, met machtiging van de rechter-commissaris, om maatregelen te treffen voor het ontoegankelijk maken van gegevens, is er ruimte om de tussenpersoon strafrechtelijk ter verantwoording te roepen. De ratio achter deze bepaling is het wegnemen van de neiging tot preventieve censuur en het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting.

In deze zaak ontbreekt de vereiste machtiging door de rechter-commissaris, waardoor het Openbaar Ministerie niet tot vervolging had mogen overgaan.

De rechtbank verklaart het tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte vrij.


Terug