Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Refurbed GmbH – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
11-12-2020
Rolnummer:
DNL2020-0044
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<refurbed.nl>
Eiser(es):
Refurbed GmbH
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1414
Publicatiedatum:
21-07-2021
Kern:

Verweerder was op de hoogte van het bestaan van Eiser tijdens de registratie van de Domeinnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd met het doel om deze te verkopen voor een hogere prijs dan de registratiekosten.

Samenvatting

Eiser is Refurbed GmbH, uit Oostenrijk. Eiser is een Europese online retailer voor refubrished elektronische producten. Eiser is houder van verschillende merkregistraties voor REFURBED, waaronder twee beeldmerken van de Europese Unie (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <refurbed.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Er wordt geconstateerd dat de Domeinnaam verwarringwekkend veel lijkt op de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft voorafgaand aan de registratie van de Domeinnaam al rechten op de Merken. Eiser stelt dat Verweerder geen toestemming heeft gekregen om de Merken in de Domeinnaam te gebruiken. Verweerder weerlegt de beweringen van Eiser niet, waardoor vast komt te staan dat hij geen rechten of legitieme belangen heeft bij het behoud van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Het feit dat de Domeinnaam de Merken in het geheel omvat, Verweerder een poging heeft gedaan om de Domeinnaam te verkopen tegen een hoge prijs en dat Eiser een dominante positie heeft in de zoekresultaten van Google, suggereert dat Verweerder op de hoogte was van de Merken tijdens de registratie van de Domeinnaam. Tevens is Verweerder eerder betrokken geweest bij een domeinnaamzaak, waardoor het Panel tot de conclusie komt dat er een patroon is van het te kwader trouw registreren van domeinnamen door Verweerder.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug