Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Retail Ventures Holding B.V. - SOHO

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
10-07-2019
Rolnummer:
DNL2019-0020
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
soho.nl
Eiser(es):
Retail Ventures Holding B.V.
Verweerder:
SOHO
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer
Domjur-nummer:
2019-1338
Publicatiedatum:
29-08-2019
Kern:

Eiser heeft in 2016 de intellectuele-eigendomsrechten van de gefailleerde winkelhuisketen Vroom & Dreesmann (“V&D”) gekocht, waaronder diverse Benelux woordmerken met daarin opgenomen het woordelement SOHO. Eiser vordert overdracht van een domeinnaam waarin het woord SOHO is opgenomen. Eiser heeft echter te weinig gesteld en bewezen ten aanzien van registratie en/of gebruik te kwader te trouw. De vordering wordt afgewezen.

Samenvatting

Eiser is Retail Ventures Holding B.V., uit Nederland. Eiser heeft in 2016 de intellectuele-eigendomsrechten van de gefailleerde winkelhuisketen Vroom & Dreesmann (“V&D”) gekocht, waaronder diverse Benelux woordmerken met daarin opgenomen het woordelement SOHO (hierna: Merken). 

Verweerder is SOHO, eveneens uit Nederland. De domeinnaam <soho.nl> (hierna: Domeinnaam) staat sinds 2004 op naam van Verweerder.

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam bestaat uit het geheel uit het woord SOHO dat identiek is aan de Merken van Eiser. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft onweersproken gesteld dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt en dat niet kan worden gesproken van enig recht of legitiem belang.

De Geschillenbeslechter oordeelt echter dat niet is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Eiser heeft namelijk naar het oordeel van de Geschillenbeslechter te weinig gesteld en bewezen ten aanzien van registratie en/of gebruik te kwader trouw. Louter het vermoeden van kwade trouw is te weinig. Er heeft geen enkele onderbouwing plaatsgevonden ten aanzien van de bekendheid van de Merken van Eiser. De Geschillenbeslechter merkt bovendien op dat de aanduiding ‘’Soho’’ een bredere betekenis heeft. Tot slot bestaat er geen indicatie dat Eiser door Verweerder is benaderd om de Domeinnaam te kopen.

Vordering van Eiser wordt afgewezen.


Terug