Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

RGIS B.V. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-01-2021
Rolnummer:
DNL2020-0048
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<rgis.nl>
Eiser(es):
RGIS B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1396
Publicatiedatum:
26-04-2021
Kern:

Verweerder laat klanten op de website onder de Domeinnaam denken dat Eiser niet meer bestaat. Hierdoor is er sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is RGIS B.V., uit Nederland. Eiser maakt deel uit van het moederbedrijf RGIS International Holdings, LLC. De dochteronderneming heeft de bevoegdheid om als merkhouder een klacht in te dienen tegen anderen. De groep bedrijven waarvan Eiser deel uitmaakt bezit verschillende Europese handelsmerkregistraties, waaronder het woordmerk RGIS  (hierna: Merk).

Verweerder is [X] uit Duitsland. Verweerder heeft de domeinnaam <rgis.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam stemt namelijk verwarringwekkend veel overeen met het Merk.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Uit documenten kan het gebruik van de handelsnaam ‘‘RGIS’’, dat Verweerder zou hebben geregistreerd, niet worden bevestigd. Elk bedrijf van Verweerder onder de handelsnaam ‘‘RGIS’’ is inmiddels gestaakt, waardoor Verweerder momenteel niet van handelsnaambescherming geniet. Ook is het panel niet van mening dat het beweerde voornemen om de handelsnaam in de toekomst te gaan gebruiken aanleiding geeft tot een recht of gerechtvaardigd belang.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De website onder de Domeinnaam bevat waarschuwingen waarin staat dat ‘‘RGIS failliet is gegaan’’ en dat bezoekers geen zaken moeten doen met ‘‘iemand die zich voordoet alsof hij voor RGIS werkt’’. Klanten van Eiser worden door deze berichten in verwarring gebracht. Ze zullen denken dat Eiser niet meer bestaat. Verweerder heeft geen verklaring gegeven voor deze actie. Ook is Verweerder bereid om de Domeinnaam te verkopen voor een aanzienlijke prijs, in weerwil van zijn beweringen dat hij hem het in de toekomst wilde gaan gebruiken.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug