Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Riberg Halifax B.V. - Beauty Trade Professionals

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
24-07-2019
Rolnummer:
C-09-551864-HA ZA 18-455
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2019:7524
Domeinnaam:
beautyaward.nl en beauty-award.nl
Eiser(es):
Riberg Halifax B.V.
Verweerder:
Beauty Trade Professionals
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieƫn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Contractuele geschillen
Domjur-nummer:
2019-1339
Publicatiedatum:
29-08-2019
Kern:

Gedaagde en een failliete partij hadden een samenwerkingsovereenkomst. Binnen deze samenwerkingsovereenkomst maakte zij gebruik van het merk Beauty Award en twee domeinnamen met daarin eveneens 'Beauty Award'. Eiser heeft vervolgens de failliete partij overgenomen. Eiser vordert nu, onder meer, dat voor recht wordt verklaard dat zij mederechthebbende is van de IE-rechten op Beauty Award. De rechtbank stelt dat de vordering alleen kan worden toegewezen indien, onder meer cumulatieve vereisten, het voor overdracht vatbare vermogensbestanddelen zijn. De Domeinnamen zijn geen absolute vermogensrechten. Met de registratie van de Domeinnamen heeft Gedaagde een, uit overeenkomst met SIDN, voorvloeiend recht op gebruik van de Domeinnamen verkregen. De vordering van Eiser wordt afgewezen.

Samenvatting

Eiser is Riberg Halifax B.V., uit Zwolle. Eiser staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die vakbladen uitgeven. EĆ©n van de vakbladen is Kosmetiek, een vakblad gericht op de cosmeticabranche. Eiser heeft de uitgave Kosmetiek gekocht uit een eerder faillissement. 

Gedaagde is Beauty Trade Professionals, uit Nieuwkoop. Gedaagde is een belangvereniging gericht op de schoonheidsbranche. Gedaagde heeft in 2007 en 2008 de domeinnamen <beautyaward.nl> en <beauty-award.nl> (hierna: Domeinnamen) geregistreerd. 

In 2009 heeft de vorige, failliete eigenaar van Kosmetiek een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Gedaagde. De samenwerking zag toe op het organiseren van de Beauty Award, waarbij zij het merk Beauty Award en de onderhavige Domeinnamen gebruikte. Deze samenwerkingsovereenkomst is echter na het faillissement niet overgegaan op Eiser en tussen Eiser en Gedaagde kon geen overeenstemming worden bereikt over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Eiser heeft vervolgens aan Gedaagde gemeld dat het gebruik van de handels- en domeinnamen met het beeldmerk van Beauty Award met onmiddellijke ingang dient te worden gestaakt en gestaakt dient te blijven.

Eiser vordert in de onderhavige uitspraak, onder meer, dat voor recht wordt verklaard dat zij mederechthebbende is van de IE-rechten op Beauty Award. Eiser stelt dat de IE-rechten deel uitmaken van een eenvoudige gemeenschap tussen de vorige, failliete eigenaar en Gedaagde en dat het aandeel in deze gemeenschap nu behoort tot de activa van Eiser nu zij deze van de curator heeft gekocht. Gedaagde betwist dit. 

De vordering kan alleen worden toegewezen als ten aanzien van de Beauty Award-merken, de handelsnaam en de Domeinnamen is voldaan aan de cumulatieve vereisten, waaronder dat deze voor overdracht vatbare vermogensbestanddelen moeten zijn. Ten aanzien van de Domeinnamen heeft de rechtbank gesteld dat de Domeinnamen geen absolute vermogensrechten zijn. Met de registratie van de Domeinnamen heeft Gedaagde een, uit overeenkomst met SIDN, voortvloeiend recht op gebruik van de Domeinnamen verkregen. De Domeinnamen voldoen niet aan het vereiste dat deze voor overdracht vatbare vermogensbestanddelen zijn. De vordering wordt dan ook afgewezen


Terug