Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Robot Coupe SNC – B. Horeca Apparatuur

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
01-07-2014
Rolnummer:
DNL2014-0012
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
robot-coupe.nl, robot-coupe.com, robot-coupe.fr, robot-coupe.be, robot-coupe.de
Eiser(es):
Robot Coupe SNC
Verweerder:
B. Horeca Apparatuur
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Dealers/agentschappen, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
29-08-2014
Kern:

Samenvatting

Eiser is Robot Coupe SNC, houder van verschillende merken waaronder merken met het woordelement ROBOT COUPE. Daarnaast is eiser houder van diverse domeinnamen die het woord ROBOT COUPE bevatten, zoals robot-coupe.com, robot-coupe.fr, robot-coupe.be en robot-coupe.de. Verweerder is B. Horeca Apparatuur, houder van de domeinnaam robot-coupe.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam robot-coupe.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser, aangezien de domeinnaam geheel identiek is aan het merk van de eiser. Het dominante element van beide merken is immers ROBOT COUPE.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft, omdat de verweerder, die zich beroept reseller te zijn, niet voldoet aan de vier cumulatieve Oki Data criteria. Een van de voorwaarden is dat de verweerder uitsluitend producten van het merk van eiser aanbiedt via de domeinnaam. In casu wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, omdat op de website, die gelinkt is aan de domeinnaam, ook producten van andere merken dan van het merk ROBOT COUPE worden verkocht.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt. De domeinnaam wordt gebruikt voor commercieel gewin door gebruik te maken van de goodwill van het merk van eiser en door de waarschijnlijkheid van verwarringsgevaar onder internetgebruikers.

De vordering wordt toegewezen.


Terug