Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Rolls Royce Motor Cars Limited – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
07-12-2015
Rolnummer:
DNL2015-0062
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
rolls-roycemotorcars.nl
Eiser(es):
Rolls Royce Motor Cars Limited
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Domeinnaamhandel, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1179
Publicatiedatum:
23-02-2016
Kern:

De Domeinnaam, <rolls-roycemotorcars.nl>, is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met de Merken. Verweerder gebruikt deze voor een ‘pay-per-click’ website en heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam en heeft deze te kwader trouw geregistreerd en gebruikt. De Domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd en gebruikt om deze met winst aan Eiseres of een concurrent van haar over te dragen.

Samenvatting

Eiseres is Rolls Royce Motor Cars Limited, eigenaar van de bekende Gemeenschapsmerken ROLLS-ROYCE MOTOR CARS en ROLLS-ROYCE (‘de Merken’). Verweerder heeft op 7 oktober 2015 de Domeinnaam, <rolls-roycemotorcars.nl>, geregistreerd. Op deze website worden ‘pay-per-click’ links getoond, zoals advertenties voor specialisten in Rolls-Royce en Bentley auto’s en onderdelen. Op de website wordt verwezen naar ‘sedo.com’, waar de Domeinnaam te koop wordt aangeboden. Op 21 oktober 2015 heeft Verweerder een e-mail aan Eiseres gestuurd met het aanbod de Domeinnaam te verkopen voor EUR 8,500. Eiseres stelt dat de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met de Merken, terwijl Verweerder bekend zou moeten zijn met deze merken en Verweerder zelf niet algemeen bekend staat onder de Domeinnaam. Daarnaast stelt Eiseres dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. Verweerder heeft geen verweer gevoerd.

De geschillenbeslechter oordeelt ten eerste dat de Domeinnaam als hoofdelement de naam ‘Rolls-Royce’ heeft en het merk “Rolls-Royce Motor Cars’ in zijn geheel is overgenomen. De Domeinnaam is dan ook identiek aan de Merken of stemt verwarringwekkend overeen met dezen. Ten tweede oordeelt de geschillenbeslechter dat Verweerder geen legitiem belang bij of rechten op de Domeinnaam heeft. Er is geen bewijs dat Verweerder bekend is onder de Domeinnaam. Daarnaast wordt de Domeinnaam gebruikt voor een ‘pay-per-click’ website, wat niet kan worden aangemerkt als gebruik in verband met het te goeder trouw aanbieden van diensten of goederen. Ten derde oordeelt de geschillenbeslechter dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Verweerder zou gezien de wereldwijde bekendheid van de Merken zich van deze Merken bewust moeten zijn geweest. Volgens de geschillenbeslechter wordt de Domeinnaam ook te kwader trouw gebruikt. Immers worden op de website ook advertenties getoond met producten van concurrenten van Eiseres, waarmee Verweerder profiteert van de verwarring met de Merken bij het publiek, en heeft Verweerder binnen twee weken na het registreren van de Domeinnaam deze al te koop aangeboden aan Eiseres. Dit leidt tot de conclusie dat de Domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd en wordt gebruikt om deze met winst aan Eiseres of een van haar concurrenten over te dragen. De vordering wordt toegewezen, de Domeinnaam moet worden overgedragen.


Terug