Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Roraj Trade LLC – Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
08-10-2018
Rolnummer:
DNL2018-0047
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
fentybeautyshop.nl
Eiser(es):
Roraj Trade LLC
Verweerder:
Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1307
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser. Er is geen recht of legitiem belang. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt om zodoende te profiteren van de reputatie van de Merken van Eiser en verwarring te wekken bij het relevante publiek.

Samenvatting

Eiser is Roraj Trade LLC uit Los Angeles, California, United States, een bedrijf dat schoonheidsproducten en cosmetica op de markt brengt via een erkende fabrikant en distributeur genaamd Fenty Beauty LLC.  Eiser is houder van het Europees Unie merk FENTY BEAUTY en het Europees Unie merk FENTY (hierna: Merken). 

Verweerder is Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org uit Mumbai, India / Cathusia Orna uit Amsterdam. Verweerder is houder van de domeinnaam <fentybeautyshop.nl> (hierna: Domeinnaam). Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser nu zowel het merk FENTY als FENTY BEAUTY volledig zijn opgenomen in de Domeinnaam. De toevoeging van het beschrijvende woord ‘’shop’’ doet niets af aan deze gelijkenis. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder heeft geen toestemming ontvangen van Eiser om de Merken te vermelden in de Domeinnaam. Daarnaast is Verweerder niet algemeen bekend onder de Domeinnaam en is er ook geen affiliatie met Eiser. Het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder levert geen bona fide gebruik van goederen of diensten op. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Er is sprake van registratie te kwader trouw nu Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de Merken toen hij de Domeinnaam registreerde. De registratie vond namelijk plaats een geruime tijd na de lancering van de cosmeticalijn onder de betreffende Merken, de Merken worden bekend geacht over de gehele wereld en het element FENTY is volledig opgenomen in de Domeinnaam terwijl dit geen naam lijkt te zijn waar aan Verweerder spontaan of per ongeluk denkt. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug