Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Rothy's Inc. - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
16-06-2020
Rolnummer:
DNL2020-0015
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<rothys.nl>
Eiser(es):
Rothy’s Inc.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
DomJur 2020-1377
Publicatiedatum:
29-09-2020
Kern:

Er is geen sprake van rechten of legitiem belangen van de Verweerder in de betwiste Domeinnaam. De Domeinnaam momenteel is gekoppeld aan een parkeerpagina met gesponsorde links. Het is de consensus onder de regelingen dat het gebruik van parkeerpagina’s met gesponsorde links geen bona fide aanbod vormt, indien dergelijke links concurreren met of profiteren van de reputatie en goodwill van eiser’s merk of anderszins internetgebruikers misleiden.

Samenvatting

Eiser is Rothy’s, Inc., uit de Verenigde Staten. Eiser is een schoenen- en handtassenbedrijf. De producten van Eiser zijn gemaakt van duurzame materialen, waaronder 100% gerecyclede vezels van plastic waterflessen en koolstofvrij rubber. Tevens is Eiser houder van verschillende EU-merkregistraties voor het beeldmerk Rothy’s en het woordmerk Rothy’s (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit China. Verweerder heeft de domeinnaam <rothys.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  Dit omdat de Domeinnaam de verbale elementen van de Merken omvat, met uitzondering van de apostrof. De Domeinnaam is tekstueel, visueel en fonetisch vergelijkbaar met dit dominante deel van de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft aangetoond dat de Domeinnaam momenteel is gekoppeld aan een parkeerpagina met gesponsorde links onder andere met betrekking tot “Bruine geklede schoenen”. Het is de consensus onder de verordeningen dat het gebruik van parkeerpagina’s met gesponsorde links geen bonafide aanbod van goederen of diensten zijn, of een legitiem niet-commercieel gebruik van een merk of handelsnaam, wanneer dergelijke links concurreren met of profiteren van de reputatie en goodwill van de Eiser internetgebruikers markeren of anderszins misleiden. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Door de Domeinnaam te koppelen aan een parkeerpagina met gesponsorde links die gerelateerde producten te koop aanbiedt creëert verweerder een kans op verwarring met Merken. Uit deze praktijk haalt hij waarschijnlijk inkomsten. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Verweerder zich op Eiser heeft gericht voor winst. Volgens de verordeningen vormt dit gebruik te kwader trouw.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnamen zullen worden overgedragen aan Eiser.


Terug