Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

SBS Broadcasting B.V. – Hostnet B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
18-02-2015
Rolnummer:
DNL2015-0004
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
sbs9gemist.nl
Eiser(es):
SBS Broadcasting B.V.
Verweerder:
Hostnet B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Domeinnaamhandel, Merk
Domjur-nummer:
2015-1106
Publicatiedatum:
30-03-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want verweerster heeft de domeinnaam te koop aangeboden, wat duidt op registratie te kwader trouw, temeer nu de domeinnaam naar een algemene landingspagina verwijst en de feitelijke verweerder zich niet bekend heeft gemaakt.

Samenvatting

Eiseres is SBS Broadcasting B.V., een Nederlands omroepbedrijf met televisiestations zoals SBS 6, SBS 9, NET 5 en Veronica en is tevens houdster van het woordmerk SBS9. Verweerster is Hostnet B.V., een Nederlandse internet service provider en houdster van de domeinnaam sbs9gemist.nl. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft niet tijdig haar verweerschrift ingediend, maar de geschillenrechter heeft wel ad informandum kennisgenomen van de door verweerster ingediende e-mails.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam sbs9gemist.nl van verweerster verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiseres, omdat de domeinnaam het merk volledig bevat. De toevoeging van het beschrijvende bestanddeel “gemist” is onvoldoende om de verwarringwekkende overeenstemming weg te nemen, temeer “gemist” een gebruikelijk element is in domeinnamen voor televisiestations.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerster geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Verweerster heeft geen enkele relatie met eiseres is noch bekend onder de naam SBS 9, noch ontplooit anderszins onder deze naam enige activiteiten. Daarnaast wordt de domeinnaam niet gebruikt voor het aanbieden van goederen en/of diensten, maar verwijst naar een algemene landingspagina van verweerster.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerster de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd heeft. Gezien de bekendheid van eiseres moet er vanuit gegaan worden dat verweerster bekend was met eiseres en haar plannen voor de televisiezender SBS 9 ten tijde van de registratie van de domeinnaam. Daarnaast heeft verweerster één dag na de registratie van de domeinnaam een e-mail gestuurd waarin verweerster de domeinnaam te koop aanbiedt en eiseres er op wijst dat verweerster ook over de domeinnaam net5gemist.nl beschikt, zodat de domeinnaam mogelijk interessant voor eiseres zou zijn. Deze e-mail duidt erop dat verweerster de domeinnaam hoofdzakelijk heeft verworven om deze te verkopen voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten. Het feit dat de feitelijke verweerder zich niet bekend heeft gemaakt, onderschrijft de kwade trouw.

De vordering wordt toegewezen.


Terug