Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Schleich GmbH - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
19-07-2018
Rolnummer:
DNL2018-0033
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
schleichs.nl
Eiser(es):
Schleich GmbH
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1299
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder omvat volledig Merk Eiser en schept daardoor verwarring. Geen bona fide aanbod van goederen of diensten of niet commercieel gebruik aan de zijde van Verweerder. Registratie en gebruik te kwader trouw nu aan kan worden genomen dat Verweerder op de hoogte was van Merken Eiser ten tijde van registratie Domeinnaam en Domeinnaam werd gebruikt om door te linken naar andere website.

Samenvatting

Eiser is Schleich GmbH uit Duitsland. Eiser is wereldwijd actief als speelgoed producent en is houder van o.a. Europese en internationale merken omvattende het bestanddeel SCHLEICH (hierna: Merk of Merken). 

Verweerder is [X]. Verweerder heeft de domeinnaam <schleichs.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling (identiek of verwarringswekkend overeenstemmend). De Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder omvat het volledige Merk van Eiser. De toevoeging van de letter ‘S’ in de Domeinnaam doet niet af aan de mate van verwarring welke wordt opgewekt. 

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft prima facie heeft aangetoond dat Verweerder geen legitieme belangen heeft bij het houden van de Domeinnaam. Zo gebruikt Verweerder de Domeinnaam om door te linken naar een andere website en niet voor het bona fide aanbieden van goederen of diensten of niet commercieel gebruik. Nu Verweerder geen verweerschrift heeft ingediend, worden de argumenten van Eiser niet bestreden en wordt een gebrek aan legitiem belang aan de zijde van Verweerder vastgesteld. 

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het derde vereiste (geregistreerd of gebruikt te kwader trouw) nu de Verweerder de Domeinnaam gebruikt om meer bezoekers aan te trekken voor de website waarnaar de Domeinnaam door linkt. Ook wordt aangenomen dat Verweerder bekend was met de Merken van Eiser ten tijde van het registreren van de Domeinnaam. Registratie en gebruik te kwader trouw wordt aangenomen. 

Vordering Eiser wordt toegewezen en Domeinnaam wordt overgedragen. 


Terug