Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Schleich GmbH - Zint.nl

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
02-03-2017
Rolnummer:
DNL2016-0061
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
schleich.nl
Eiser(es):
Schleich GmbH
Verweerder:
Zint.nl
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorie├źn:
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1238
Publicatiedatum:
31-03-2017
Kern:

Schleich.nl stemt identiek overeen met Merken Schleich van Eiser. Verweerder heeft geen concreet bewijs geleverd om intentie tot gebruik betwiste domeinnaam voor webshop aan te tonen. Gezien het feit Verweerder voornemens is om producten van Eiser aan te bieden in de webshop, is het ongeloofwaardig dat Verweerder niet op de hoogte is van de merken van Eiser.

Samenvatting

Eiser is Schleich GmbH uit Duitsland. De onderneming is in 1935 opgericht en een van de grootste speelgoedfabrikanten in Duitsland. Van 2006 t/m 2009 heeft Eiser diverse EU, Benelux en Internationale woordmerken geregistreerd voor het woord SCHLEICH.

 

Verweerder is Zint.nl uit Nederland en heeft op 17 augustus 2015 de betwiste domeinnaam schleich.nl geregistreerd. De domeinnaam was op het moment dat Eiser zijn klacht indiende, niet in gebruik. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

 

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De merken van Eiser genieten bescherming onder Nederlands recht. De betwiste domeinnaam is identiek aan het merk van Eiser.

 

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. De merken zijn ouder dan de registratie van de domeinnaam. Verweerder heeft geen toestemming verkregen voor het gebruik van de merken. Daarnaast is de domeinnaam niet in gebruik. Alhoewel Verweerder aangeeft voornemens te zijn om de domeinnaam te gaan gebruiken voor een bona fide aanbod van goederen, is deze intentie niet voldoende: Verweerder heeft geen concreet bewijs geleverd of redelijke voorbereidingen getoond dat hij de domeinnaam daar daadwerkelijk voor wil gaan gebruiken.

 

De geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Het passief houden van een domeinnaam indiceert dat de domeinnaam is geregistreerd om te voorkomen dat Eiser de domeinnaam kan gebruiken. De geschillenbeslechter acht het ongeloofwaardig dat Verweerder niet op de hoogte zou zijn geweest van de merken van Eiser, gezien het feit dat verweerder zelf stelde een webshop met Schleich producten te willen starten. De geschillenbeslechter oordeelt daarom dat Verweerder tot doel heeft om voordeel te trekken uit de merken.

 

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug