Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Scientology – internet providers en gedaagde

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum uitspraak:
11-03-1996
Rolnummer:
96/160
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Scientology
Verweerder:
Internet Service Providers en gedaagde
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
11-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eisers zijn kerkgenootschappen uit Los Angeles en een uitgever uit Kopenhagen. Gedaagden zijn Internet access providers alsmede één gedaagde. Eisers stellen dat gedaagden, door het mogelijk maken van publicatie van teksten op het internet, inbreuk maken op vertrouwelijke werken van de oprichter van de Church of Scientology. Eisers vorderen iedere inbreuk op het auteursrecht te staken en gestaakt te houden en dat de internet providers bij constatering van inbreukmakende documenten op hun computersystemen zorgen voor verwijdering of de betreffende gebruiker toegang tot internet ontzeggen en diens gegevens bekendmaken.

De voorzieningenrechter stelt dat de gedaagde internet providers niet meer doen dan gelegenheid geven tot openbaarmaking en dat zij in beginsel geen invloed kunnen uitoefenen op of kennis dragen van datgene wat diegenen die via hen toegang tot Internet hebben gekregen daarop uitdragen. In beginsel is er daarom geen aanleiding hen aansprakelijk te houden voor onrechtmatige - bijvoorbeeld op auteursrechten van derden inbreuk makende - handelingen van gebruikers.

Een aansprakelijkheid zou aangenomen kunnen worden in een situatie waarin onmiskenbaar duidelijk is dat een publicatie van een gebruiker onrechtmatig is en waarin redelijkerwijs mag worden aangenomen dat dit bij de provider bekend, bijvoorbeeld omdat deze daarop is geattendeerd. In een dergelijke situatie zou, aldus de voorzieningenrechter, wellicht van de provider verlangd kunnen worden dat hij tegen de betrokken gebruiker optreedt. Dat er van een dergelijke situatie sprake is hebben eisers niet aannemelijk gemaakt.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.


Terug