Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Score retail - [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
09-08-2017
Rolnummer:
DNL2017-0034
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
chasinkleding.nl
Eiser(es):
Score Retail Nederland B.V.
Verweerder:
[Respondent]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1260
Publicatiedatum:
04-10-2017
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met Merken Eiser. Geen toestemming voor gebruik van Merken. Domeinnaam gelinkt aan website die lijkt op webshop van Eiser. Internetgebruikers krijgen gebruikte, merkloze producten toegezonden. Gebruik valse contactgegevens. Gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Score Retail Nederland B.V., vanaf 1990 eigenaar van diverse CHASIN” woordmerken.

Verweerder is [Verweerder] en is sinds 1 september 2016 houder van de betwiste domeinnaam chasinkleding.nl. De domeinnaam verwijst naar een webshop die veel lijkt op de webshop van Eiser, waarin ook producten onder het merk van Eiser verkocht worden.

Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De domeinnaam bevat het volledige merk van Eiser. De toevoeging van het beschrijvende woord ‘kleding’ is onvoldoende om gevaar voor verwarring weg te nemen. De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de merken van Eiser.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Eiser heeft onbetwist gesteld dat Verweerder de domeinnaam niet gebruikt heeft voor een bona fide aanbod van goederen of diensten en dat verweerder niet bekend is onder de betwiste domeinnaam of een gelijksoortige naam. Alhoewel Verweerder originele Chasin’ kleding aan lijkt te bieden, levert zij in realiteit gebruikte, merkloze producten aan internetgebruikers die geloofden dat zij originele Chasin’ kleding kochten. In eerdere zaken met deze verweerder werd geconcludeerd dat Verweerder een niet-bestaand adres noemde in de contactgegevens. Datzelfde adres wordt ook gebruikt in deze zaak. Om al deze redenen oordeelt de geschillenbeslechter dat Verweerder de domeinnaam niet gebruikt voor een bona fide aanbod van goederen of diensten en ook geen legitiem non-commercieel belang heeft bij het gebruik van de domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Verweerder probeert bewust internetgebruikers te misleiden die geloofden dat de website originele producten van het Merk aanbood en gebruikte, merkloze producten toegezonden kregen. Er is aldus sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. Deze bevinding wordt nog onderstreept door het feit dat Verweerder valse contactgegevens heeft geregistreerd.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug