Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Screentime c.s. - SBS c.s.

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
22-10-2013
Rolnummer:
C/09/431643/HAZA 12-1360
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
popstars.nl
Eiser(es):
Screentime c.s.
Verweerder:
SBS c.s.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Merk
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
19-12-2013
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Screentime, houdster van de Benelux-woordmerken POPSTARS – THE RIVALS en POPSTARS. Gedaagde is SBS Broadcasting B.V., houder van het Benelux-woord-/beeldmerk POPSTAR en de domeinnaam popstars.nl. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c, d BVIE, artikel 6bis UvP en 6:162 Bw. Gedaagde vordert in reconventie nietigverklaring van de merken van eiseres op grond van artikel 2.28 lid b en c BVIE.

De rechtbank oordeelt dat de Beneluxmerken van eiseres beschrijvend zijn in de gehele Benelux. Het beroep van eiseres op inburgering van de betreffende merken in de Benelux slaagt niet aangezien eiseres onvoldoende heeft onderbouwd dat haar merken in België anno 2013 en anno 2007 zijn ingeburgerd bij het relevante publiek, waardoor aan een beoordeling van inburgering in de rest van de Benelux niet wordt toegekomen. De merken van eiseres voldoen zodoende niet aan de geldigheidseisen uit artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE. De reconventionele vordering tot nietigverklaring van de merken wordt toegewezen voor de diensten die bestaan uit het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-, audiovisuele-, muziek- en amusementsprogramma’s.

De rechtbank oordeelt daarnaast dat het merk POPSTARS geen algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis UvP. De drempel voor bescherming als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP kan niet volledig gelijk gesteld worden aan die voor bescherming als bekend merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Immers, zowel het BVIE als de Merkenrichtlijn kennen rechten toe aan algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis UvP, die verder strekken dan de rechten toegekend aan bekende merken. Hieruit kan worden afgeleid dat een algemeen bekend merk een species is van een bekend merk, waarvoor grotere bekendheid vereist is. Eiseres heeft echter nagelaten om in deze procedure een onderbouwing door middel van marktonderzoek over te leggen, terwijl een dergelijke onderbouwing voor de hand zou liggen en partijen daarover reeds gedurende de kort geding zitting hebben gedebatteerd. Daarbij is van belang dat de titel ‘Popstars’ van huis uit niet onderscheidend is, zodat voor algemene bekendheid een relatief grote intensiteit en duurzaamheid van het gebruik nodig zal zijn. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 UvP.

De rechtbank oordeelt dat geen van de vorderingen in conventie toewijsbaar is, terwijl de vordering in reconventie gedeeltelijk toewijsbaar is. 

 

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug