Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Service-Bund GmbH & Co. KG - Rodeo Nederland Beheer B.V.

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak:
05-07-2017
Rolnummer:
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
restaurant-rodeo.nl
Eiser(es):
Service-Bund GmbH & CO. KG
Verweerder:
Rodeo Nederland Beheer B.V.
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018 - 1262
Publicatiedatum:
30-03-2018
Kern:

2e merk Verweerder is voortgezet gebruik van het 1e merk van Verweerder, hierdoor wordt vordering nietigheid afgewezen. Verwarring onvoldoende aangetoond door Eiser, hierdoor vordering op inbreuk handelsnaam afgewezen.

Samenvatting

Eiser is Service Bund, een Duits verband van 30 middelgrote toeleveranciers van levensmiddelen voor de horeca. Eiser is sinds 1981 houdster van het internationale woordmerk “Rodeo”.

Verweerder is Rodeo, gevestigd te Eindhoven. Verweerder exploiteert een franchiseformule voor restaurants in Nederland en België. Verweerder heeft in 2001 een Benelux woord- en beeldmerk “Saloon Restaurant Rodeo” gedeponeerd.  In 2012 heeft Verweerder het Benelux woord- en beeldmerk “Rodeo Latin American Grill Restaurant” gedeponeerd. Verweerder heeft een website met de naam www.restaurant-rodeo.nl.

Eiser vordert op grond van artikel 2:20 lid 1 sub a BVIE dat het 2e merk van Verweerder (gedeeltelijk) nietig wordt verklaard. Ook vordert Eiser dat Verweerder niet meer gebruik mag maken van de tekens “rodeo” in het economisch verkeer voor vleesproducten. Dit omvat ook de domeinnaam zoals gebruikt door Verweerder.

Eiser vordert geen nietigheid met betrekking tot het 1e merk van Verweerder uit 2001. Eiser heeft ook niet aangetoond dat zij in de 5 jaar voorafgaand aan 2001 normaal gebruik heeft gemaakt van haar woordmerk “Rodeo” in de Benelux, zoals vereist middels artikel 2:26 lid 2 sub a BVIE.

De rechtbank overweegt als volgt met betrekking tot de nietigverklaring van het 2e merk van Verweerder. Het woord “Rodeo” is het meest dominante en onderscheidende bestanddeel, zowel van het eerste als het tweede merk van Verweerder. Gelet op het feit dat de twee onderscheidende bestanddelen van het 1e Rodeomerk, te weten het woord “Rodeo” en het beeld/begrip van een stier, terugkomen in het 2de Rodeomerk, is naar oordeel van de rechtbank het onderscheidend vermogen van het 1e Rodeomerk in de vorm waarin het is ingeschreven in het 2e Rodeomerk niet gewijzigd. Het gebruik door Verweerder van het 2e Rodeomerk kan worden beschouwd als voortgezet gebruik in gewijzigde vorm van het 1e Rodeomerk.  Dit betekent dat de vordering tot nietigverklaring van het 2e Rodeomerk moet worden afgewezen.

Met betrekking tot een mogelijke inbreuk op de handelsnaam van Eiser op grond van artikel 5a Handelsnaamwet door het gebruik van de tekens “rodeo” in het economisch verkeer door Verweerder overweegt de rechtbank het volgende. Eiser heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt op grond waarvan er verwarring plaatsvindt. Ook kennen Eiser en Verweerder volgens de rechtbank een ander relevant publiek, zijnde horeca-exploitanten aan de zijde van Eiser en consumenten aan de zijde van Verweerder. Inbreuk op artikel 5a van Handelsnaamwet wordt afgewezen. Verweerder mag gebruik blijven maken van de domeinnaam www.restaurant-rodeo.nl.

Het gevorderde wordt afgewezen.


Terug