Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Skechers U.S.A., Inc. en Skechers U.S.A., Inc. II – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
18-05-2021
Rolnummer:
DNL2021-0016
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<skechersnederland.nl>
Eiser(es):
Skechers U.S.A., Inc. en Skechers U.S.A., Inc. II
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1409
Publicatiedatum:
28-06-2021
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam zo gebruikt om internetgebruikers te laten geloven dat ze op de website van de Domeinnaam te maken hebben met Eisers. Er is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eisers zijn Skechers U.S.A., Inc. en Skechers U.S.A., Inc. II, uit de Verenigde Staten. Eisers zijn beide schoenenbedrijven. Eisers zijn daarnaast houders van een aantal handelsmerkregistraties, waaronder het Benelux merk SKECHERS (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit Duitsland. Verweerder heeft de domeinnaam <skechersnederland.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eisers vorderen overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam lijkt verwarringwekkend veel op de Merken aangezien het de term ‘‘skechers’’ in zijn geheel bevat. De toevoeging van de geografische term ‘‘nederland’’ doet hier niet aan af.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eisers hebben bewijs naar voren gebracht waaruit blijkt dat Verweerder de Domeinnaam heeft gebruikt voor een website die ten onrechte suggereert dat het de officiële webshop van Eisers in Nederland is. Een screenshot van deze website toont niet alleen de Handelsmerken, maar bevat ook verschillende afbeeldingen die rechtstreeks zijn gekopieerd van de officiële website van Eisers. Ten slotte blijkt uit niets dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam, of als een officiële wederverkoper kan worden beschouwd.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De omstandigheden van deze zaak lijken op die van een aantal soortgelijke zaken waarin een Domeinnaam werd gebruikt om niet-geautoriseerde en mogelijk vervalste producten te verkopen, wat als kwade trouw moet worden beschouwd. Op grond van deze bevindingen en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder, dat ten doel heeft om internetgebruikers te doen geloven dat ze te maken hebben met Eisers, komt het panel tot de conclusie dat er sprake is van gebruik en registratie te kwader trouw.

Vordering van Eisers wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eisers.


Terug