Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Skoda Auto a.s. - ETS Francois Sprl

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-02-2020
Rolnummer:
DNL2019-0060
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
myskoda.nl
Eiser(es):
Skoda Auto a.s.
Verweerder:
ETS Francois Sprl
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1364
Publicatiedatum:
31-03-2020
Kern:

De Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser. De Geschillenbeslechter constateert namelijk onder meer dat de betwiste Domeinnaam verwarrend veel lijkt op Merken van Eiser. De Merken zijn volledig opgenomen in de betwiste Domeinnaam. Het feit dat er een verschil is tussen ‘š’ en ‘s’ mag worden genegeerd aangezien internetgebruikers deze onderling uitwisselbaar zullen gebruiken.

Samenvatting

Eiser is Škoda Auto a.s., uit Tsjechië. Eiser is een bekende autofabrikant en onderdeel van de Volkswagen Group. Tevens is Eiser houder van een portfolio van merkregistraties voor het merk ŠKODA (evenals SKODA) waaronder: het Europese Unie Merk MYŠKODA (hierna: Merken).

Verweerder is ETS Francois Sprl, uit Belgie. Verweerder heeft de domeinnaam <myskoda.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Geschillenbeslechter constateert dat de betwiste Domeinnaam verwarrend veel lijkt op Merken van Eiser. De Merken zijn volledig opgenomen in de betwiste Domeinnaam. Het feit dat er een verschil is tussen ‘š’ en ‘s’ mag worden genegeerd aangezien internetgebruikers deze onderling uitwisselbaar zullen gebruiken.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder heeft geen rechten of legitiem belang in de betwiste Domeinnaam, onder meer omdat Verweerder op geen enkele manier is verbonden met Eiser. Verder heeft Eiser het gebruik van de Merken of de registratie van de betwiste Domeinnaam door Verweerder niet geautoriseerd. Daarnaast heeft Verweerder niet gereageerd op de stellingen van Eiser.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenbeslechter merkt op dat Merken, evenals de activiteiten van Eiser, over de hele wereld bekend zijn. Derhalve moet de Verweerder, volgens het de Geschillenbeslechter, op de hoogte zijn geweest van het bestaan ​​en de rechten van Eiser op het moment dat Verweerder de Domeinnaam registreerde. Uit de feiten van de zaak blijkt aldus dat het de bedoeling van Verweerder was om oneerlijk te kapitaliseren van de beroemdheid van Merken van Eiser. Het niet gebruiken van de domeinnaam staat niet in de weg aan een constatering van kwader trouw.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug