Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Skyscanner Limited - Domain Admin Hush Whois Protection Ltd.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-04-2020
Rolnummer:
DNL2020-0009
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<skyscannner.nl>
Eiser(es):
Skyscanner Limited
Verweerder:
Domain Admin, Hush Whois Protection Ltd.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1371
Publicatiedatum:
30-06-2020
Kern:

De betwiste Domeinnaam lijkt verwarrend veel op Merken van Eiser. De toevoeging van de letter “n” in deze zaak bevestigt alleen deze bevinding.

Samenvatting

Eiser is Skyscanner Limited, uit het Verenigd Koninkrijk. Eiser heeft een zoekmachine met betrekking tot reizen en verricht verschillende diensten hiertoe zoals het verstrekken van reisinformatie. Tevens is Eiser houder van een portfolio van merkregistraties wereldwijd, bestaande uit of bevattende de term ‘skyscanner’, waaronder de internationale registratie ‘SKYSCANNER’ (hierna: Merken).

Verweerder is Domain Admin, Hush Whois Protection Ltd., uit Seychelles. Verweerder heeft de domeinnaam <skyscannner.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  Er is al vaker geoordeeld dat een domeinnaam verwarrend veel lijkt op Merken van een eiser in het geval de domeinnaam de Merken in hun geheel bevat. De toevoeging van de letter “n” in deze zaak bevestigt alleen deze bevinding.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Op basis van de onbetwiste indiening en bijbehorende bewijs van Eiser blijkt dat de Domeinnaam niet leidt naar een actieve website, maar wordt omgeleid naar websites van derden, waaronder de hoofdwebsite van Eiser zelf. De Geschillenbeslechter beschouwt dergelijk gebruik niet als bonafide aanbieding van goederen of diensten, noch als een legitiem niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Gezien het onderscheidend vermogen van Merken van Eiser, is de Geschillenbeslechter van mening dat Verweerder de rechten van Eiser kende of behoorde te kennen. Dit wordt ook gesuggereerd door de keuze van Verweerder om een term die duidelijk overeenkomt met een verkeerde spelling van Merken te gebruiken bij de registratie van de Domeinnaam.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug