Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Skyscanner Limited - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
07-04-2020
Rolnummer:
DNL2020-0008
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<skyscaner.nl>
Eiser(es):
Skyscanner Limited
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1370
Publicatiedatum:
30-06-2020
Kern:

Er is sprake van gebruik te kwader trouw aangezien het gaat om een zeer bekend merk en een reactie van verweerder is uitgebleven.

Samenvatting

Eiser is Skyscanner Limited, uit het Verenigd Koninkrijk. Eiser heeft een zoekmachine met betrekking tot reizen en verricht verschillende diensten hiertoe zoals het verstrekken van reisinformatie. Tevens is Eiser houder van een portfolio van merkregistraties wereldwijd, bestaande uit of bevattende de term ‘skyscanner’, waaronder de internationale registratie ‘SKYSCANNER’ (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <skyscaner.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam verschilt alleen van Merken door het weglaten van de letter ‘n’. De Merken zijn daarom goed te herkennen in de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder lijkt op geen manier verbonden te zijn met Eiser. Er is geen bewijs dat verweerder algemeen bekend staat als ‘Skyscaner’. Tevens is geen bewijs dat Verweerder ooit licentiehouder is geweest van Eiser.  

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Aangezien Verweerder nooit heeft gereageerd is er ook geen plausibele verklaring gegeven waarom Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd behalve dat Verweerder op de hoogte is van Merken en ernaar streeft de reputatie van Eiser te verzilveren. De Domeinnaam werd immers geregistreerd op een moment dat Eiser veel media-aandacht kreeg en het vastgesteld is dat de Merken als bekend kunnen worden beschouwd.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug