Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Skyscanner Limited - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
09-03-2020
Rolnummer:
DNL2020-0004
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
skyscannee.nl
Eiser(es):
Skyscanner Limited
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1365
Publicatiedatum:
31-03-2020
Kern:

De betwiste Domeinnaam lijkt verwarrend veel op Merken van Eiser. Dit omdat het ‘SKYSCANNER’ in zijn geheel bevat. Het feit dat de ‘r’ is vervangen door een ‘e’ maakt deze constatering niet anders. Dit onder meer aangezien de letters ‘r’ en ‘e’ naast elkaar staan op het standaard QWERTY-toetsenbord.

Samenvatting

Eiser is Skyscanner Limited, uit het Verenigd Koningrijk. Eiser heeft een zoekmachine met betrekking tot reizen en verricht verschillende diensten hiertoe zoals het verstrekken van reisinformatie. Tevens is Eiser houder van een portfolio van merkregistraties wereldwijd, bestaande uit of bevattende de term ‘skyscanner’, waaronder de internationale registratie ‘SKYSCANNER’ (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit Servië. Verweerder heeft de domeinnaam <skyscannee.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Geschillenbeslechter constateert dat de betwiste Domeinnaam verwarrend veel lijkt op Merken van Eiser. Dit omdat het ‘SKYSCANNER’ in zijn geheel bevat. Het feit dat de ‘r’ is vervangen door een ‘e’ maakt deze constatering niet anders.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Betreffende Domeinnaam verwijst niet door naar een actieve website. Laatstelijk, wordt de authenticiteit van de activiteiten van Verweerder betwijfeld doordat de schriftelijke kennisgeving verzonden naar het postadres, zoals verstrekt door Verweerder aan SIDN op het moment van registratie van de Domeinnaam, niet kon worden bezorgd. Er is dus geen bewijs dat Verweerder recht of legitiem belang heeft bij de betwiste Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De betwiste Domeinnaam bevat ‘SKYSCANNER’ in zijn geheel, terwijl het onwaarschijnlijk is dat Verweerder spontaan of per ongeluk aan deze naam zou denken. Een eenvoudige zoekopdracht in een merkregister of zelfs op internet voorafgaand aan de registratie zou Verweerder op de hoogte hebben gebracht van het bestaan van Merken. Vanwege dit en het feit dat Verweerder heeft niet gereageerd op de klacht van Eiser duidt op registratie en gebruik te kwader trouw.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug