Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Smart Media B.V. – Smart Media Publishing B.V.

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
29-05-2012
Rolnummer:
506203 / HA ZA 11-2850
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
smartmediapublishing.com
Eiser(es):
Smart Media B.V.
Verweerder:
Smart Media Publishing B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Beschrijvende domeinnamen, Merk
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
28-06-2012
Kern:

Samenvatting

Eiser, Akse Media B.V., drijft een uitgeverij en geeft onder andere gemeentegidsen, bedrijfsgidsen, VVV gidsen en seniorengidsen uit. Smart Media B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Akse. Eiser is rechthebbende op twee Benelux-merken met daarin het woord “Smart Media”. Gedaagde is Smart Media Publishing, onderdeel van het Zweedse S.m.a.r.t. Media Publishing Sverige dat zich bezighoudt met reclame en uitgeefdiensten. Eiser vordert dat gedaagde ieder gebruik van de tekens Smart media staakt en gestaakt houdt, waaronder het gebruik van de domeinnaam smartmediapublishing.com.

De rechtbank stelt vast dat de vorderingen gegrond zijn op een vermeende inbreuk op de merkrechten van eiser. Wat betreft deze inbreuk (ex art. 2.20 lid 1 sub b BVIE) overweegt de rechtbank dat de in de omstreden tekens gebruikte woorden “smart media” een bestanddeel zijn van het eerste Akse-merk en een dominerend bestanddeel van het tweede Akse-merk. Dit bestanddeel heeft echter geen onderscheidend vermogen. Het Engelse woord “smart” moge diverse betekenissen hebben, in de combinatie met “media” is de verreweg meest voor de hand liggende betekenis “slim/intelligent”, zoals dit woord ook wordt gebruikt in woordcombinaties als “smartcard”, “smartphone” en “smart bomb”. Het in aanmerking komende publiek zal de woorden “SMART MEDIA” dan ook verstaan als “slimme media”. De woorden “SMART MEDIA” kunnen zodoende dienen tot aanduiding van kenmerken van de desbetreffende waren en diensten, zodat zij geen merkenrechtelijke bescherming genieten. De beschermingsomvang van een woord/beeldmerk, waarvan het woordbestanddeel louter beschrijvend is, beperkt zich tot de visuele weergave van de bestanddelen. De overeenstemming tussen de door Smart Media Publishing gebruikte tekens en de Akse-merken beperkt zich in casu tot het gebruik van de woorden “SMART MEDIA” . De visuele weergave van die woorden stemt niet overeen. De toegevoegde beeldelementen en het lettertype zijn verschillend, evenals het kleurgebruik. Er is dan ook geen sprake van verwarringsgevaar, zodat deze grondslag niet kan leiden tot toewijzing van het gevorderde.

De rechtbank wijst de vorderingen af.


Terug