Zoek een uitspraak

Smartpoint - Wesspoint

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Almelo, voorzieningenrechter
Datum uitspraak:
25-02-2003
Rolnummer:
56170 KG ZA 03-39
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
smartpoint.nl
Eiser(es):
Smartpoint B.V.
Verweerder:
Wesspoint Creative Communication B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieƫn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2003-173
Publicatiedatum:
05-05-2003
Kern:

Samenvatting

De eerdere registratie van een domeinnaam staat niet in de weg aan een later merkdepot te goeder trouw indien de houder van de domeinnaam het merk niet op normale wijze heeft gebruikt. Het enkel geregistreerd houden van een website zonder daaraan daadwerkelijk een website te koppelen levert geen normaal gebruik op. De intentie om de domeinnaam in de toekomst te gaan gebruiken kan, indien voldoende aannemelijk, in de weg staan aan het merkdepot, in dit geval blijkt deze intentie nergens uit. De enkele registratie en instandhouding van de domeinnaam kan worden beschouwd als "gebruik van het merk, zonder geldige reden" in de zin van artikel 13A lid 1 onder d BMW. Van belang is dat geen noodzaak is aangetoond voor het gebruik van juist deze domeinnaam. Het is voldoende aannemelijk dat het gebruik van de domeinnaam www.smartpoint.nl door Wesspoint een inbreuk oplevert op het merkrecht van Smartpoint.


Terug