Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

SMS Passcode A/S – BioXS International B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-08-2015
Rolnummer:
DNL2015-0025
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
smspasscode.nl
Eiser(es):
SMS Passcode A/S
Verweerder:
BioXS International B.V.
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Handelsnaam, Merk, Beschrijvende domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1155
Publicatiedatum:
01-10-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam smspasscode.nl van BioXS International B.V. aan SMS Passcode A/S, want er is niet voldaan aan de Oki Data-criteria aangezien BioXS producten van het concurrenten verkoopt.

Samenvatting

Eiser is SMS Passcode A/S, een Deens bedrijf dat zich bezig houdt met ICT authenticatie diensten. Eiser is houder van het merk SMSPASSCODE en de handelsnaamrechten van de handelsnaam ‘SMS Passcode’. Verweerder is BioXS International B.V., een Nederlands bedrijf dat ook ICT authenticatie diensten levert. Verweerder is houder van de domeinnaam smspasscode.nl. De domeinnaam verwees naar de website van verweerder, waarop producten van concurrenten van eiseres worden aangeboden. Op dit moment is er geen actieve website verbonden aan de domeinnaam. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam smspasscode.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser, omdat de domeinnaam het merk volledig bevat.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerster geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Weliswaar zijn de woorden ‘SMS’ en ‘passcode’ beschrijvend van aard in het licht van de aangeboden diensten, maar verweerder moet de domeinnaam gebruiken om te goede trouw goederen of diensten aanbieden. Het is waarschijnlijk dat de domeinnaam is geregistreerd door verweerder in het kader van de, inmiddels beëindigde, distributieovereenkomst die gesloten is tussen beide partijen. De geschillenbeslechter stelt dan ook vast dat verweerder niet voldoet aan vereisten van de Oki Data-criteria, omdat op de website waar de domeinnaam naar verwijst goederen van concurrenten van eiser worden aangeboden.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw gebruikt heeft. Met het oog op de distributieovereenkomst tussen partijen is het waarschijnlijk dat verweerder (impliciete) toestemming had van eiser om de domeinnaam te registreren. De domeinnaam wordt echter te kwader trouw gebruikt, omdat op de website waar de domeinnaam naar verwijst goederen van concurrenten van eiser worden aangeboden. Aangezien partijen vroeger een distributieovereenkomst hadden, zouden internetgebruikers kunnen denken dat verweerder nog verbonden is met eiser. Ten slotte is er op dit moment geen actieve website verbonden aan de domeinnaam, zodat aan eiser de mogelijkheid wordt ontnomen om een domeinnaam te registreren die identiek is aan zijn merk en handelsnaamrechten.

De vordering wordt toegewezen.


Terug