Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

SOLATUBE & TECHCOMLIGHT – [X]

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
22-03-2019
Rolnummer:
KG ZA 19-147
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2019:2820
Domeinnaam:
solatube-shop.nl
Eiser(es):
Solatube International Inc. & TechComLight B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vorderingen toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2019-1331
Publicatiedatum:
29-05-2019
Kern:

Gedaagde heeft de domeinnaam <solatube-shop.nl> geregistreerd. De domeinnaam bevat het geregistreerde merk SOLATUBE van Eisers. Eisers hebben Gedaagde gesommeerd het gebruik van de Domeinnaam te staken en gestaakt te houden wegens inbreuk op de merkrechten. Vordering wordt toegewezen op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo.

Samenvatting

Eisers zijn Solatube International Inc. uit Amerika en TechComLight B.V. uit Nederland. Solatube is producent van daglichtsystemen en houdster van het Beneluxwoordmerk en Uniewoordmerk SOLATUBE (hierna: Merken). TechComLight is voor de Benelux de importeur van Solatube daglichtsystemen. Zij handelt tevens onder de naam ‘’Solatube Benelux’’. 

Gedaagde is [X] en is een eenmanszaak, die volgens de inschrijving in het handelsregister hout, bouwmaterialen en aanverwante bouwproducten verhandelt, importeert en exporteert. Op 24 maart 2017 heeft Gedaagde de domeinnaam <solatube-shop.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd. Op de webshop worden daglichtsystemen en overige Solatube-producten aangeboden. 

Solatube vordert dat Gedaagde het gebruik van de Domeinnaam staakt en gestaakt houdt wegens inbreuk op de merkrechten van Solatube. Gedaagde doet beroep op uitputting als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE en artikel 15 lid 1 UMVo. De voorzieningenrechter acht spoedeisend belang aanwezig in het onderhavige geschil. TechComLight heeft namelijk aangegeven dat zij klachten ontving van haar afnemers over de website van Gedaagde en de ontstane verwarring. 

De voorzieningenrechter gaat niet mee in het verweer van Gedaagde. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de Domeinnaam inbreuk maakt op de merkrechten van Solatube. Gedaagde wekt op verwarring wekkende wijze de suggestie dat sprake is van een bijzondere economische verbondenheid met Solatube. De Domeinnaam stemt, beoordeeld naar de totaalindruk, in auditief en visueel opzicht in grote mate met de merken overeen, aangezien het Merk geheel in de Domeinnaam is overgenomen en daarin het eerste bestanddeel vormt. Solatube kan zich op grond van het voorgaande tegen het gebruik van de Domeinnaam verzetten. 

Vorderingen van Eisers worden toegewezen op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo en Gedaagde moet, onder meer, het gebruik van de Domeinnaam staken en gestaakt houden. 


Terug