Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Sporoptic Pouilloux – [Persoonsnaam] Optiek B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
06-05-2014
Rolnummer:
DNL2014-0006
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
vuarnet.nl
Eiser(es):
Sporoptic Pouilloux
Verweerder:
[Persoonsnaam] Optiek B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
27-06-2014
Kern:

Samenvatting

Eiser is Sporoptic Pouilloux, houdster van de merkrechten VUARNET en V VUARNET. Verweerder is [Persoonsnaam] Optiek B.V., houder van de domeinnaam vuarnet.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam vuarnet.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser, aangezien de domeinnaam geheel of nagenoeg geheel identiek is aan het merk van de eiser. Het dominante element van beide merken is immers VUARNET.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft, omdat de verweerder niet voldoet aan de vier cumulatieve Oki Data criteria. Een van de voorwaarden is dat de verweerder uitsluitend producten van het merk van eiser aanbiedt via de domeinnaam. In casu wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, omdat op de website die gelinkt is aan de domeinnaam ook zonnebrillen van andere merken worden verkocht. Daarnaast verwijst de domeinnaam de internetgebruiker naar de website [persoonsnaam].nl/vuarnet, de website van verweerder.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de domeinnaam te kwader trouw is gebruikt. De domeinnaam wordt gebruikt voor commercieel gewin door gebruik te maken van de goodwill van het merk van eiser en door de waarschijnlijk dat er verwarringsgevaar zal optreden onder internetgebruikers. Er kan echter niet worden vastgesteld dat de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is.

De vordering wordt toegewezen.


Terug