Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Sports World The Netherlands – Sport Direct

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak:
16-05-2011
Rolnummer:
200.042.372/01
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
Sportsdirect.com
Eiser(es):
Sports World The Netherlands B.V.
Verweerder:
Sport Direct B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-06-2011
Kern:

Samenvatting

Appellante is Sports World, begonnen als Sportsdirect.com (zowel de handelsnaam als domeinnaam van Sports World) heeft zij na een uitspraak in hoger beroep haar naam veranderd in Sports World. Sports World heeft zich daar niet bij neergelegd en bij de rechtbank gevraagd om nietigverklaring van het Benelux merk Sport Direct. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat Sports World geen gebruik mag maken van de handelsnamen Sportsdirect en Sportsdirect.com omdat die in strijd zijn met het merk van Sport Direct. Geïntimeerde is Sport Direct, een dealernetwerk voor de verkoop van sportartikelen en rechthebbende op de domeinnaam sportdirect.com. Sports World vordert thans in hoger beroep de nietigverklaring van de inschrijving van het merk Sport Direct.

Het hof stelt vast dat het samengestelde merk Sport Direct uit de beschrijvende woorden "sport" en "direct" bestaat. Een samenstelling opgebouwd uit verwijzende bestanddelen heeft alleen dan voldoende onderscheidend vermogen wanneer aan de samenvoeging een ongebruikelijke wending wordt gegeven in syntactische of semantische zin. Door Sport Direct c.s. is niet, althans onvoldoende, gesteld dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen van de samenstelling Sport Direct méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan.

Hieruit volgt dat het merk Sport Direct nietig is. De nietigverklaring van het merk heeft tot gevolg dat een deel van de reconventionele vordering, voorzover deze er toe strekt dat Sports World wordt veroordeeld ieder gebruik van de met het (woord)merk Sport Direct overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, niet toewijsbaar is.

Het hof wijst het gevorderde toe en verklaart het merk Benelux merk Sport Direct nietig.


Terug