Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Stakelogic B.V. – Octopus Hosting

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
07-08-2021
Rolnummer:
DNL2021-0031
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<stakelogiccasinos.nl>
Eiser(es):
Stakelogic B.V.
Verweerder:
Octopus Hosting
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1423
Publicatiedatum:
27-09-2021
Kern:

De Domeinnaam is geregistreerd en gebruikt voor commercieel gewin, gebruikmakend van het reputatievoordeel dat de Merken meebrengen. Er is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Stakelogic B.V., uit Nederland. Eiser is ontwikkelaar van online casino gokspellen en is houder van verschillende merkregistraties, waaronder het EU-handelsmerk STAKELOGIC (hierna: Merken).

Verweerder is Octopus Hosting, uit Saint Kitts en Nevis. Verweerder heeft de domeinnaam <stakelogiccasinos.nl>geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam omvat de Merken in het geheel, met daaraan toegevoegd de term ‘‘casinos’’. Er wordt verwezen naar het bedrijfsveld waarbinnen de Eiser opereert. Hiermee lijkt de Domeinnaam verwarringwekkend veel op de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser stelt dat Verweerder geen toestemming of licentie heeft gegeven aan Verweerder om de Merken te gebruiken of om de Domeinnaam te registreren. Verweerder heeft het tegendeel niet bewezen. Daarom wordt vastgesteld dat Verweerder geen rechten of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd en gebruikt voor commercieel gewin, waarbij Verweerder internetgebruikers probeert te laten geloven dat de Domeinnaam wordt geëxploiteerd door of gelieerd is aan Eiser. Uit het bewijs blijkt dat op de website van de Domeinnaam overal wordt verwezen naar de Merken. Ook wordt er op de website informatie verstrekt over Eiser. Er wordt ten onrechte beweert dat de games die worden aangeboden op de website door Eiser zijn gemaakt. Tevens wordt het beeldmerk van Eiser gebruikt, waardoor de verwarring onder internetgebruikers wordt vergroot. Verweerder heeft gelet op het bovenstaande duidelijk kennis van Eiser en zijn Merken.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug