Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Steenkorrel

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Zutphen, voorzieningenrechter
Datum uitspraak:
13-10-2005
Rolnummer:
72534/KG ZA 05-255
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
steenkorrelbv.nl, steenkorrel.com, steenkorrel.org, steenkorrel-bv.com, steenkorrel-bv.org, steenkorrelamsterdam.com, steenkorrelamsterdam.org, steenkorrelbv.com, steenkorrelbv.org, steenkorrel-bv.nl en steenkorrelamsterdam.nl
Eiser(es):
Recycling Maatschappij Steenkorrel Amsterdam B.V.
Verweerder:
Beelen Sloopwerken B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Misbruik van bevoegdheid, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2006-257
Publicatiedatum:
30-03-2006
Kern:

Samenvatting

Eiseres heeft als handelsnaam Recycling Maatschappij Steenkorrel Amsterdam B.V. Zij heeft de domeinnaam steenkorrel.nl gereserveerd. Gedaagde is ingeschreven met als handelsnaam Beelen Sloopwerken B.V. De domeinnamen steenkorrelbv.nl, steenkorrel.com, steenkorrel.org, steenkorrel-bv.com, steenkorrel-bv.org, steenkorrelamsterdam.com, steenkorrelamsterdam.org, steenkorrelbv.com, steenkorrelbv.org, steenkorrel-bv.nl en steenkorrelamsterdam.nl (verder: de domeinnamen) zijn door haar gereserveerd. Het intoetsen van deze domeinnamen, behalve steenkorrelbv.nl, leidt naar de website van gedaagde. De website www.steenkorrelbv.nl is door gedaagde on hold gezet. Omdat gedaagde zich onder de domeinnamen tot het publiek heeft gewend om haar producten te verkopen, volgt de voorzieningenrechter gedaagde niet in haar betoog dat het gebruiken van domeinnamen niet valt te beschouwen als het voeren van een handelsnaam. De omstandigheid dat gedaagde de domeinnaam met steenkorrelbv.nl on hold heeft gezet en dat zij voor de overige geregistreerde domeinnamen met de term steenkorrel-bv en steenkorrelbv heeft toegezegd dat zij deze niet meer zal gebruiken en de doorlink naar de homepage van gedaagde zal verbreken en verbroken zal houden, leidt niet tot afwijzing van de vorderingen van eiseres. Er is sprake van voorgenomen gebruik van deze domeinnamen door gedaagde, in verband met haar plannen om in Amsterdam een handelsmaatschappij in steenkorrel te beginnen. Het gebruik van de domeinnaam zal hierdoor verwarring wekken. Het handelsnaamrecht strekt zich, anders dan het merkenrecht, ook uit tot louter beschrijvende aanduidingen. De handelsnaam mag de taal echter niet monopoliseren, zodat in de handelsnaam voorkomende beschrijvende bewoordingen (zoals steenkorrel) ook door anderen mogen worden gebruikt zolang hierdoor maar geen verwarring voor het publiek bestaat. Door het feit dat steenkorrel in de recyclingbranche een aanmerkelijk minder gangbare term is dan granulaat en het voldoende aannemelijk is dat de naam 'steenkorrel' in de recyclingbranche een sterk onderscheidend vermogen heeft, is volgens de voorzieningenrechter verwarring voldoende aannemelijk geworden. Dit staat aan het gebruik door gedaagde van de term steenkorrel in de weg. Te verwachten valt dat het relevante publiek bij het intoetsen van de domeinnamen met het woord steenkorrel aan eiseres zal denken. Doordat partijen beide werkzaam zijn in de recyclingbranche, zal het publiek ook kunnen denken dat beide ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn. De handelsnaam Steenkorrel Groep en de domeinnamen met steenkorrelamsterdam vallen ook onder het verbod nu ook daarin Steenkorrel het meest kenmerkende element vormt en daardoor verwarring bij het publiek te duchten valt. Het gereserveerd houden van de verwarringwekkende domeinnamen door gedaagde wordt onrechtmatig geoordeeld door de voorzieningenrechter, omdat gedaagde niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij (al dan niet in de toekomst) rechtmatig gebruik zal kunnen maken van deze domeinnamen. Gedaagde wordt daardoor niet geacht een redelijk belang te hebben bij het gereserveerd houden van deze domeinnamen, terwijl eiseres hierdoor de mogelijkheid wordt ontnomen om een domeinnaam te gebruiken met daarin haar handelsnaam. Derhalve is sprake van misbruik van recht (art. 3:13 BW).


Terug