Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Stichting Beheer Hondensport Fryslân-[B-persoonsnaam]

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak:
22-10-2013
Rolnummer:
C/17/122376/HA ZA 12-304
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
hondensportfriesland.nl
Eiser(es):
Stichting Beheer Hondensport Fryslân
Verweerder:
[B-persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Handelsnaam, Contractuele geschillen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
01-11-2013
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Stichting Beheer Hondensport Fryslân. Eiseres is houdster van de domeinnaam hondensportfriesland.nl. Gedaagde is [B], voormalig bestuurder en houder van de domeinnaam hondensportfriesland.nl. Gedaagde heeft de domeinnaam in het verleden laten registreren op naam van Hitsautomatisering en vervolgens verbonden aan de website van eiseres. Bij zijn vertrek als bestuurder van de stichting heeft hij de domeinnaam verbonden aan de website Only4Dogs. Ongeveer een jaar later heeft gedaagde SIDN laten weten dat de domeinnaam kon worden vrijgegeven. Vervolgens heeft eiseres de domeinnaam geregistreerd. Eiseres vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad gedaagde te veroordelen tot vergoeding van de schade tot een bedrag van € 4.355,01 wegens het laten bouwen van een nieuwe website ten behoeve van de stichting en vanwege het mislopen van cursisten.

De rechtbank oordeelt dat een beroep op wanprestatie niet kan slagen aangezien eiseres haar stelling, namelijk dat zij gedaagde opdracht heeft gegeven tot het registreren van de domeinnaam, niet voldoende heeft onderbouwd.

Uit feiten en omstandigheden blijkt naar het oordeel van de rechtbank wel dat de stichting zich voor registratie van de domeinnaam door gedaagde al presenteerde als de Stichting Hondensport Friesland en dat gedaagde daarvan op de hoogte was. Dit betekent dat gedaagde de handelsnaam van de stichting als domeinnaam op eigen naam en voor eigen gebruik heeft laten registreren en dat hij zich daarvan bewust moet zijn geweest. Nadat gedaagde vertrokken is bij de Stichting heeft hij de domeinnaam verbonden met zijn eigen website Only4Dogs, die als website een bedrijfsmatig karakter heeft. Gedaagde heeft zodoende wel onrechtmatig gehandeld jegens eiseres. Deze onrechtmatige daad bestaat niet alleen uit het onrechtmatig voeren van de handelsnaam maar ook uit het - tijdelijk- onbereikbaar maken van de website van de stichting. Wellicht moet het theoretisch gezien voor eiseres mogelijk zijn geweest om over de inhoud van de website te beschikken, maar gedaagde wist dat de bestuursleden van de stichting niet over dergelijke kennis beschikten. De website van de stichting was zodoende voor de stichting en potentiële cursisten onbereikbaar.

De vordering tot schadevergoeding zal worden toegewezen tot een bedrag van €2.555,01.


Terug