Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Stichting Bosch Research and Conservation Project - [X]

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
19-06-2019
Rolnummer:
C/13/636776 / HA ZA 17-1046
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5033
Domeinnaam:
<URL>
Eiser(es):
Stichting Bosch Research
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Verklaring voor recht
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Contractuele geschillen
Domjur-nummer:
2019-1347
Publicatiedatum:
31-10-2019
Kern:

Het recht op een domeinnaam is, anders dan bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten, niet wettelijk geregeld. Het feit dat bij de contactgegevens van de domeinnaamhouder de naam van zowel Gedaagde als Eiser zijn ingevuld en het feit dat de registratie door Gedaagde is uitgevoerd in zijn hoedanigheid van teamlid van Eiser, maakt dat de rechtbank tot het oordeel komt dat Eiser moet worden gezien als rechthebbende op de domeinnaam. De rechtbank verklaart voor recht dat Eiser rechthebbende op de domeinnaam is.

Samenvatting

Eiser is de Stichting Bosch Research and Conservation Project. Eiser is opgericht in 2010 met als doel de kennis van het werk van Jheronimus Bosch te verdiepen door middel van moderne technische hulpmiddelen. Het onderzoek en de daaruit voortvloeiende activiteiten en producten worden hierna ‘het project’ genoemd. 

Gedaagde [X] werd op enig moment in 2011 of 2012 door Eiser bij het project betrokken. Gedaagde heeft vervolgens in 2013 de domeinnaam <URL> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). Bij de contactgegevens van de domeinnaamhouder heeft hij zijn eigen naam en de naam van Eiser vermeld. De aan de Domeinnaam gekoppelde websites draaien op een cloud server via het persoonlijke account van Gedaagde. In 2016 heeft Gedaagde, zonder dat Eiser of andere projectleden daarvan op de hoogte waren, een website gepubliceerd via de Domeinnaam waarop de schilderijen van Bosch door het publiek kunnen worden bekeken met gebruikmaking van de moderne digitale technieken. Eiser is vervolgens een kort geding gestart om, onder andere, een verklaring voor recht te vorderen dat zij rechthebbende is op de Domeinnaam. 

Bij kortgedingvonnis van 12 september 2018 heeft de voorzieningenrechter Gedaagde veroordeeld om de Domeinnaam uitsluitend op naam van Eiser te stellen. Vervolgens heeft Gedaagde de Domeinnaam ook daadwerkelijk op naam van Eiser gezet, zodat deze thans in eigendom is van Eiser. Echter, in de onderhavige procedure vordert Gedaagde in reconventie, onder andere, om de Domeinnaam uitsluitend op naam van gedaagde te stellen en te zorgen dat Gedaagde over de Domeinnaam kan beschikken. 

De rechtbank stelt voorop dat het recht op een domeinnaam, anders dan bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten, niet wettelijk is geregeld. In de rechtspraak zijn uitgangspunten geformuleerd voor gevallen waarin overdracht van een domeinnaam wordt gevorderd. 

Vast staat dat Gedaagde ten tijde van de registratie van de Domeinnaam lid was van het projectteam. Bij de contactgegevens van de domeinnaamhouder zijn de naam van Gedaagde en van Eiser ingevuld. De Domeinnaam is vervolgens gebruikt ten behoeve van het project. Gedaagde heeft bovendien verklaard dat het gebruik van de Domeinnaam ten behoeve van het project zal worden voortgezet. Hieruit volgt dat de registratie door Gedaagde is uitgevoerd in zijn hoedanigheid van teamlid van Eiser. Onder deze omstandigheden moet naar het oordeel van de rechtbank Eiser worden gezien als de rechthebbende op de Domeinnaam. De rechtbank verklaart voor recht dat Eiser rechthebbende is op de Domeinnaam. 


Terug