Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Stichting Brein - KPN B.V., T-Mobile B.V., Tele2 Nederland B.V., Zeelandnet B.V., CAIW Diensten B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak:
12-01-2018
Rolnummer:
KG ZA 17-382
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBMNE:2018:114
Domeinnaam:
Eiser(es):
Stichting Brein
Verweerder:
KPN B.V., T-Mobile B.V., Tele2 Nederland B.V., Zeelandnet B.V., CAIW Diensten B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Dossiers:
Domjur-nummer:
2018-1281
Publicatiedatum:
19-12-2018
Kern:

Vordering voorlopige blokkade van de website The Pirate Bay voor abonnees van Verweerders toegewezen, mede gelet op oordelen van de rechtbank, Hoge Raad en Hof van Justitie EU in bodemprocedure tussen Brein en Ziggo/XS4ALL.

Samenvatting

Eiser is Stichting Brein. Eiser heeft volgens haar statuten als doel de collectieve bestrijding van auteursrechteninbreuken.

Verweerders zijn KPN B.V., T-Mobile B.V., Tele2 Nederland B.V., Zeelandnet B.V. en CAIW Diensten B.V.

Eiser vordert voorlopige blokkade van de website The Pirate Bay (hierna: Website) voor abonnees van Verweerders.

Als eerste komt het bevoegdheidsverweer van Zeelandnet B.V. aan bod. De rechter van Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er geen strijd is met de goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor.

Bij de onderbouwing van haar standpunten heeft Eiser vooral verwezen naar de bodemprocedure tussen Eiser en Ziggo/XS4ALL, die voor arrest bij de Hoge Raad staat. De voorzieningenrechter is het eens met Verweerders dat onderhavige zaak een ander feitencomplex betreft. Dit wil echter niet zeggen dat de uitkomsten van de bodemprocedure geen rol spelen in onderhavige zaak.

De voorzieningenrechter oordeelt met betrekking tot de proportionaliteits- en effectiviteitstoets in het voordeel van Eiser. Door de Website worden auteursrechtelijke werken aan het publiek medegedeeld. Ook ten aanzien van die inbreuk gelden de Verweerders als providers als tussenpersoon in de zin van artikel 26d Aw en artikel 8 lid 3 Arl. Nu de Website daalde in de ranking van meest bezochte websites na de eerdere blokkade van de Website, wordt ook effectiviteit aangenomen.

De vordering van Eiser wordt toegekend. Verweerders moeten The Pirate Bay binnen tien dagen na het vonnis blokkeren totdat in de bodemzaak is beslist of de zaak op andere wijze is geëindigd.


Terug