Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Stichting De Thuiskopie – Pixmania S.A.S.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
15-01-2013
Rolnummer:
C/09/417411 / KG ZA 12-402
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
-
Eiser(es):
Stichting De Thuiskopie
Verweerder:
Pixmania S.A.S.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
10-04-2013
Kern:

Samenvatting

Eiseres in deze zaak is Stichting De Thuiskopie. Eiseres is de collectieve beheersorganisatie die belast is met  inning van de thuiskopievergoeding op grond artikel 16c lid 1 en 2 Aw. Gedaagde is Pixmania S.A.S., een Franse onderneming, die technische producten verkoopt en tevens derden de mogelijkheid biedt dergelijke producten te verkopen via haar webshops www.pixmania.com en www.pixmania-pro.com. Deze webshops zijn ook toegankelijk via de websites www.pixmania.nl en www.Pixmania-pro.nl.

Eiseres stelt dat gedaagde onrechtmatig handelt, doordat zij stelselmatig mogelijk maakt dat derden op haar websites blanco informatiedragers verkopen aan Nederlandse afnemers, waar ten onrechte geen thuiskopievergoeding over wordt afgedragen. Gedaagde heeft niet voldaan aan het verzoek van eiseres om de pixplace-verkopers van haar website te verwijderen of van hen te verlangen dat zij de thuiskopievergoeding onderdeel zouden maken van hun prijzen en af zouden dragen aan eiseres. Eiseres vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis gedaagde veroordeelt om verkoopaanbiedingen te verwijderen, telkens binnen 24 uur nadat eiseres aan gedaagde heeft gemeld dat deze blanco informatiedragers betreffen waarover geen opgave wordt gedaan en geen thuiskopievergoeding wordt afgedragen.Eiseres legt aan haar vordering een beroep op artikel 196c lid 5 jo. Artikel 16c lid 1 en 2 ten grondslag.

De voorzieningenrechter oordeelt naar voorlopig oordeel dat de vraag of de pixplace-verkopers importeurs(en dus vergoedingsplichtig) zijn in de zin van artikel 16c lid 2 Aw beoordeeld dient te worden naar de omstandigheden van het geval. Per handelaar zal derhalve nagegaan moeten worden of aan de vereisten is voldaan voor het importeurschap in de zin van de thuiskopieregeling. Voorop wordt gesteld dat uit de Opus-zaak volgt dat de contractuele verhouding tussen leverancier en de afnemer noch de enkele omstandigheid dat de bedrijfsmatige handelaar in het buitenland gevestigd is, beslissend is voor de vraag of de pixplace-verkopers importeurs zijn. De rechter dient wanneer het onmogelijk is om de billijke compensatie bij de afnemers te incasseren het begrip importeur zo uit te leggen dat de thuiskopievergoeding bij de leverancier als handelaar wordt geïncasseerd om billijke compensatie voor auteurs ten gevolge van privé-kopieën te garanderen. Bij die uitleg is relevant a) of de thuiskopievergoeding feitelijk oninbaar is als de afnemer zou gelden als importeur en b) in Nederland het nadeel ten gevolge van privé-kopieën zal onstaan en c) de handelaar over de mogelijkheid beschikt de thuiskopievergoeding aan kopers door te berekenen.

Uit de aanbiedingen van de pixplace-verkopers, kan niet zomaar een dergelijk importeurschap worden afgeleid, met name omdat 1. eiseres geen proefaankoop bij een pixplace verkoper heeft gedaan zodat niet vaststaat dat er verkopen aan Nederlandse afnemers hebben plaatsgevonden waarbij geen thuiskopievergoeding in rekening is gebracht 2. verkoop van de producten op pixplace plaatsvindt in 23 verschillende landen met veel verschillende regelingen voor blanco informatiedragers en gesteld nog gebleken is dat de aanbiedingen van blanco informatiedragers specifiek gericht zijn op de Nederlandse markt en 3. niet is gebleken dat er verkopen hebben plaatsgevonden aan Nederlandse afnemers bij wie incasso feitelijk onmogelijk zou zijn.

De voorzieningenrechter oordeelt naar voorlopig oordeel dat gedaagde enkel onrechtmatig handelt indien zij onrechtmatig handelen van de pixplace-verkopers faciliteert. Echter, nu vast is komen te staan dat het gedrag van de pixplace-verkopers niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt, kan er geen sprake zijn van onrechtmatig handelen van gedaagde. Aan het bovenstaande wordt toegevoegd dat gedaagde de N.A.W.-gegevens van alle Pixplace-verkopers op haar website plaatst. Het is dus niet zo dat gedaagde geen reële mogelijkheid heeft pixplace-verkopers aan te spreken.

Het gevorderde wordt afgewezen.


Terug