Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Stichting Menzis Beheer / AnderZorg N.V. - Robert Roller, Webzone Capital Inc.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
11-09-2018
Rolnummer:
DNL2018-0044
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
mijnanderzorg.nl
Eiser(es):
Stichting Menzis Beheer / AnderZorg N.V.
Verweerder:
Robert Roller, Webzone Capital Inc.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer
Domjur-nummer:
2018-1305
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser. De toevoeging is louter beschrijvend en komt bovendien toe aan Eiser. Geen recht of legitiem belang. Registratie en gebruik te kwader trouw nu de Domeinnaam gesponsorde links bevat naar concurrenten van Eiser.

Samenvatting

Eiser is Stichting Menzis Beheer uit Wageningen, een Nederlandse zorgverzekeraar. Zij bezit verschillende merken, waaronder woord- en beeldmerken geregistreerd binnen de Europese Unie en de Benelux, voor ANDERZORG (hierna: Merken). Eiser heeft eveneens de domeinnaam <anderzorg.nl> geregistreerd. 

Verweerder is Robert Roller, Webzone Capital Inc. uit Panama. Verweerder is houder van de domeinnaam <mijnanderzorg.nl> (hierna: Domeinnaam). De Domeinnaam verwijst naar een website met gesponsorde links met betrekking tot onder meer ziektekostenverzekeringen. Verweerder heeft geen verweer gevoerd. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de Merken nu de Merken volledig zijn opgenomen in de Domeinnaam. De toevoeging ‘’mijn’’ is louter beschrijvend en dus onvoldoende om verwarring te voorkomen. Bovendien is de Geschillenbeslechter van mening dat het een gewoonte is voor bedrijven om een gepersonaliseerde online omgeving aan te bieden aan klanten door ‘’mijn’’ toe te voegen aan een reeds bestaande Domeinnaam. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder heeft geen bewijs geleverd dat het bekend is onder de naam ‘’mijnanderzorg’’. Eiser heeft prima facie aangetoond dat Verweerder geen rechten of legitieme belangen heeft. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenbeslechter acht aannemelijk dat Verweerder bekend was met Eiser, met haar producten en diensten en de Merken voordat Verweerder de Domeinnaam registreerde. Bovendien toont het gebruik van de Domeinnaam om gesponsorde links aan te bieden naar concurrenten van Eiser, duidelijk de kwade trouw van Verweerder aan. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug