Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

SYNTHESE IGGZ B.V. – [X]

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
05-02-2020
Rolnummer:
C/09/583147 / KG ZA 19-1102
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2020:2123
Domeinnaam:
<www.synthesezorg.nl>
Eiser(es):
SYNTHESE IGGZ B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering (deels) toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2020-1366
Publicatiedatum:
30-04-2020
Kern:

Voorlopig is er sprake van verwarringsgevaar, zo oordeelt de voorzieningenrechter. De vordering van Eiser met betrekking tot de overdracht van de Domeinnaam wordt echter afgewezen, de vordering leent zich niet immers voor kortgeding. Het subsidiair gevorderde, het offline halen van de website, wordt toegewezen.

Samenvatting

Eiser is SYNTHESE IGGZ B.V. Eiser is een zorginstelling die blijkens een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel diensten aanbiedt op het gebied van interculturele geestelijke gezondheidszorg. Op 20 april 2016 is Eiser opgericht. Eiser is houder van verschillende Benelux-merken waaronder: het Benelux woordmerk ‘Synthese iGGz’, gedeponeerd op 19 november 2018 en ingeschreven op 12 februari 2019 voor diensten in klasse 44 (hierna: merken).

Gedaagde is [X]. Gedaagde is zorgverlener die, al dan niet via B.V. I, het bedrijf Spectrum GGZ B.V. heeft opgericht.

In 2019 is tussen partijen een geschil ontstaan over de domeinnaam <www.synthesezorg.nl> (hierna: Domeinnaam). Die is namelijk na meerdere sommaties door Eiser niet offline gehaald door Gedaagde. De Domeinnaam is in maart 2013 geregistreerd met Gedaagde als contactpersoon. Eiser had tot en met 17 augustus 2018 als enig bestuurder en aandeelhouder het bedrijf Aesclepius Group B.V., welke tot en met 31 augustus werd bestuurd door S.K. Marhe, SDM B.V. en B.V. 1 respectievelijk werd bestuurd. Gedaagde was namelijk tot 31 augustus 2018 algemeen directeur geweest binnen Aesclepius Group B.V. en was in die hoedanigheid (middellijk) bestuurder van Eiser. Met ingang van 17 augustus 2018 is Aesclepius Group B.V.  gedefungeerd als bestuurder van Eiser en zijn S.K. Marhe B.V. en SDM B.V. als bestuurder van Eiser aangesteld. Op 26 februari 2019 werd Gedaagde door Eiser gesommeerd om de Domeinnaam offline te halen. Dit is echter niet gebeurd. Na nog een sommatie op 30 oktober 2019, is de content offline gehaald en vervangen door een tekst die onder meer aangaf dat er sprake is van technisch onderzoek, omdat derden de content van de website onrechtmatig gebruiken op een andere website.

Voor wat de domeinnaam en de Merken betreft vordert Eiser de overdracht van de Domeinnaam aan Eiser althans het offline zetten en houden van deze website, tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de naam Synthese en/of Synthese Zorg en/of enige naam met daarin de naam Synthese of een fonetisch gelijkluidende naam en tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de Merken. Eiser voert hierbij aan dat dit nodig is, omdat de website – ook zeker met de huidige inhoud – in de weg staat aan het contracteren met zorgverzekeraars.

Gedaagde geeft in zijn verweer aan dat er geen sprake is van spoedeisend belang, maar hieraan gaat de kantonrechter voorbij. Dit onder meer omdat de oorspronkelijke inhoud van de website weliswaar is verwijderd, maar de website niet offline is gehaald.

Met betrekking tot de Domeinnaam en de Merken oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. Voorlopig oordeelt de voorzieningenrechter dus dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat Gedaagde onrechtmatig handelt jegens Eiser door gebruikmaking van de website en de e-mailadressen voorzien van de extensie “synthesezorg.nl”. “Synthesezorg” is een met Merken overeenstemmende naam. Immers, beide bevatten het woord ‘synthese’ en de toevoeging ‘zorg’ is uitsluitend beschrijvend voor de door Synthese iGGz verleende diensten.

De vordering van Eiser met betrekking tot de overdracht van de Domeinnaam wordt afgewezen, de vordering leent zich niet voor kortgeding. Het subsidiair gevorderde, het offline halen van de website, wordt toegewezen. De vorderingen met betrekking tot de Merken worden tevens afgewezen.


Terug