Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Tecfrigo S.p.A. – Handelsonderneming V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
01-06-2015
Rolnummer:
DNL2015-0020
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
tecfrigo.nl
Eiser(es):
Tecfrigo S.p.A.
Verweerder:
Handelsonderneming V.
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1134
Publicatiedatum:
27-07-2015
Kern:

Overdracht domeinnaam tecfrigo.nl aan Tecfrigo S.p.A., want Handelsonderneming V. heeft de domeinnaam verworven om commercieel voordeel te behalen met verwarringwekkend gebruik van het merk van Tecfrigo S.p.A.

Samenvatting

Eiser is Tecfrigo, een Italiaans bedrijf dat machines, apparatuur en gereedschappen voor het behoud van verkoelde of verhitte voedingsmiddelen produceert en levert. Eiser verkoopt en levert zijn producten in heel Europa, waaronder Nederland, en is houder van de merken TECFRIGO en COLD ENGINEERING TECFRIGO en de domeinnaam tecfrigo.com. Verweerder is Handelsonderneming V., houder van de domeinnaam tecfrigo.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam tecfrigo.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eisers. Het dominante element van de domeinnaam is hetzelfde, namelijk het element ‘tecfrigo’.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Eiser is de enige eigenaar van de merkrechten en de verweerder geeft geen enkel relevant merk- of handelsnaamrecht aangaande het woord ‘tecfrigo’. Daarnaast is verweerder geen partner van eiser en heeft verweerder geen toestemming van eiser om gebruik te maken van het merk. Ten slotte wordt de domeinnaam gebruik om producten van concurrenten van eiser aan te bieden. Zulk gebruik duidt niet op het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten, noch op een legitiem niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt heeft. De merken van eiser waren eerder geregistreerd dan de domeinnaam van verweerder. Daarnaast handelen beide partijen in dezelfde markt en dus was of had verweerder op de hoogte moeten zijn van het merk van eiser. Ten slotte is het aannemelijk dat Verweerder de domeinnaam hoofdzakelijk heeft verworven om commercieel voordeel te behalen met verwarringwekkend gebruik van het merk. Internetgebruikers worden naar website van verweerder geleid waarop dezelfde producten van concurrenten van eiser worden aangeboden als op de website van eiser.

De vordering wordt toegewezen.


Terug