Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Technische Unie - Technology Services

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
07-05-2008
Rolnummer:
DNL2008-0002
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
technischeuni.nl
Eiser(es):
Technische Unie B.V., Otra Information Services
Verweerder:
Technology Services Ltd.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Procesrecht
Domjur-nummer:
2008-380
Publicatiedatum:
29-08-2008
Kern:

Samenvatting

Technische Unie (eiseres 1) is houdster van het woord- en woord-/beeldmerk TECHNISCHE UNIE. In 1999 is de domeinnaam technischeunie.nl door Otra Information Services (eiseres 2) geregistreerd. Technology Services Ltd. (verweerder) heeft in januari 2008 de domeinnaam technischeuni.nl geregistreerd. Eiseressen stellen dat de domeinnaam technischeuni.nl vrijwel identiek is aan de merken en handelsnaam van Technische Unie, alsmede aan de domeinnaam technischeunie.nl van Otra Information Sevices. Hierdoor ontstaat en/of dreigt er volgens hen verwarringsgevaar. Nu geen verweerschrift is ingediend beoordeelt de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling op basis van de eis. Enigszins anders dan onder de UDRP wordt op grond van dit artikel de vordering toegewezen tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Technische Unie bewijs heeft geleverd dat de domeinnaam technischeuni.nl zodanig overeenstemt met haar merken dat verwarring kan ontstaan (art. 2.1.a onder I van de Regeling). Het beroep op de rechten van eiseressen met betrekking tot de domeinnaam technischenunie.nl kan volgens de Geschillenbeslechter uitsluitend dienen als basis voor een eis, indien de domeinnaam ook de gedaante heeft aangenomen van een onder de Regeling beschermd recht, zoals een geldend merkenrecht. Op grond van artikel 2.1.b dienen eiseressen te stellen en te bewijzen dat verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Volgens vaste rechtspraak in de UDRP (welk mechanisme vergelijkbaar is met de Regeling) dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de domeinnaam (Belupo - WACHEM, WIPO Zaaknr. D2004-0110 en Croatia Airlines - Modern Empire Internet, WIPO Zaaknr. D2003-0455). Eiseressen voeren echter louter aan dat op basis van de bestaande merkrechten, de handelsnaamrechten en het feit dat de domeinnaam technischeunie.nl eerder geregistreerd is dan de domeinnaam technischeuni.nl, verweerder geen recht op of legitiem belang zou hebben bij de domeinnaam. De vordering komt de Geschillenbeslechter op dit onderdeel ongegrond voor. De vordering komt de Geschillenbeslechter voor wat betreft de gestelde kwade trouw (art. 2.1.c) ongegrond voor, omdat deze stelling onvoldoende door eiseressen is onderbouwd. De Geschillenbeslechter wijst de vordering af, nu deze op twee onderdelen (in het geheel) niet onderbouwd is en de vordering zodoende als ongegrond voorkomt.


Terug